Lerholmen

Du er her

Lejemål
Kommende

Familie- og seniorboliger opføres i det gamle stationsområde i Hedehusene

184 nye familieboliger anlægges som karrébebyggelse med opgangshuse i tre til fem etager. Der er i udformning og placering lagt vægt på sikre et godt termisk- og akustisk klima i gårdrummet. På grundens østlige tredjedel etableres en seniorvenlig bebyggelse, der opføres af Balders datterselskab, Bovieran

Området

Nærheden er en helt ny bydel i Hedehusene, der ligger i Høje-Taastrup Kommune. Arealet omkring Stationsområdet husede frem til ca. 1965 Hedehus Teglværk der var et af landets største teglværker. Der var gode ler forekomster i hedeområdet af blandt andet rødler. Der var tillige store andele af kalksten der førte til at anlægget fra omkring 1966 blev ændret til betonelementfabrik. Området udvikles nu som ny bydel. Fåhundrede meter fra Balders byggegrund ligger Hedehusene Station, og herfra tager det kun 20 minutter at komme til Københavns Hovedbanegård. Inden for én kilometer ligger flere dagligvarebutikker og specialbutikker som slagter, bager, blomsterhandler og apotek.
 

Nyt byggeprojekt m. lejligheder for Balder, Nærheden, der ligger i Hedehusene