FAQ – ofte stillede spørgsmål 

Emner

 • Fremvisninger
 • Indflytningsprocessen
 • Husorden
 • Drift, vedligehold og skader
 • Husleje og lejekontrakt
 • Opsigelse og fraflytning
Fremvisninger
Hvordan lejer jeg en bolig?

Hvis du ønsker at leje en bolig hos Balder, skal du starte med at bestille en fremvisning af lejemålet. Det kan gøres via hjemmesiden - Søg bolig - inde på de enkelte lejemål, hvor du kan anmode om en fremvisning og hurtigst muligt herefter, vil du blive kontaktet af en udlejningsagent. 

Du er også velkommen til at kontakte vores Udlejningsafdeling på telefon 55 55 07 07 eller på mail udlejning@balder.dk

Finder du ikke et ledigt lejemål, som matcher med dine ønsker, kan du oprette en BoligAgent, så du løbende får besked, hver gang vi får et lejemål ledigt, som matcher dine kriterier. 

Fremvisninger

Hvis du er interesseret i at leje en bolig hos Balder, viser vi dig gerne et par lejligheder, som kunne passe til dine behov. Se vores ledige boliger og kontakt vores Udlejningsteam på telefon 55 55 07 07 eller send en mail til udlejning@balder.dk for nærmere aftale om fremvisning.

Lejeansøgning

Efter tildeling af en bolig vil udlejningsagenten, der fremviste boligen, sende dig en e-mail med et ansøgningsskema. Dette sikrer, at alle nødvendige oplysninger til brug for lejekontrakten bliver indhentet.

Lejevilkår

Inden du flytter ind i din Balder-bolig, skal du indbetale et beløb bestående af forudbetalt lejedepositum og første måneds husleje inkl. aconto vand og varme. Ønsker du at bo i vores ejendom på Østerfælled Torv i København og Lerholmen i Hedehusene, skal du også betale bidrag til beboerrepræsentation. Den samlede indflytningspris skal være indbetalt senest 5 dage efter, at du har modtaget lejekontrakten.  

Hos os skal opsigelse af et lejemål normalt ske med et varsel på 3 måneder + løbende måned. Men ønsker du at flytte ind i en 1-2-værelses lejlighed, eller vil du være den første, der flytter ind i en af vores helt nye boliger, er der en bindingsperiode på 12 måneder.

Hos Balder flytter du ind i en normalistandsat bolig. Med dette menes, boligen er rengjort, den er nymalet på alle malbare overflader, og at gulvet er letslebet og nylakeret. Vi forventer, at boligen returneres på lignende vis ved fraflytning

Er der bopælspligt?

Ja, der er bopælspligt i alle Balders boliger.

Depotrum

Til din lejlighed hører et depotrum. Dette kan enten være placeret i dit lejemål, i en kælder, i et skur eller et helt tredje sted. Uanset hvor det er placeret, vil dette rum udgøre omkring 3 mᶟ.

Forudbetalt leje og depositum

Forudbetalt leje indbetaler du, når kontrakten underskrives. Beløbet indestår hos Balder frem til din opsigelsesperiode. Forudbetalt leje kan benyttes til betaling af husleje i den/de absolut sidste måneder i lejeforholdet. Vær opmærksom på at forudbetalt leje alene dækker husleje og ikke aconto-betalinger til vand og varme, hvorfor disse fortsat vil blive opkrævet og skal indbetales.

Depositum benyttes til istandsættelse af lejemålet og eventuelt andre økonomiske udeståender, når du er flyttet ud af lejligheden. Er der penge til overs, vil beløbet blive medregnet på din flytteopgørelse.

Indflytningsprocessen
Indflytning overordnet

Når vi har modtaget den underskrevne lejekontrakt og indbetalingen af depositum, vil du modtage en genpart af lejekontrakten, som er underskrevet af udlejer. Sammen med dette vil du modtage et velkomstbrev, som indeholder yderligere information i forbindelse med din kommende indflytning. Fra dette tidspunkt overgår dialogen til den tilknyttede kundeansvarlige for ejendommen, som omkring 14 dage før overtagelsesdatoen vil indkalde dig til indflytningssyn. 

Indflytningssyn og nøgleudlevering

Den kundeansvarlige for din ejendom sender dig en indkaldelse til indflytningssyn, hvori dato og tidspunkt for synet fremgår. Indflytningssynet vil som udgangspunkt finde sted d. 1. eller d. 15. i måneden alt efter lejekontraktens starttidspunkt. Falder lejekontraktens starttidspunkt i en weekend eller på en helligdag, kan du i henhold til lejeloven forvente, at indflytningssynet bliver holdt den førstkommende hverdag herefter.

Indflytningssynet er tidspunktet for nøgleudlevering, og derfor også for gennemgang af din lejlighed for konstatering af stand, fejl og mangler. Indflytningssynet tager typisk mellem 30 til 45 minutter, hvorefter du er velkommen til at flytte ind i dit nye hjem.

Ved indflytningssynet modtager du en række praktiske informationer om ejendommen, vedligeholdelse af inventar, installationer og lignende. Bliver du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på kundeservice@balder.dk.

Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet bliver der udarbejdet en digital indflytningsrapport som dokumentation for lejlighedens stand, når du overtager nøglerne og dermed ansvaret for lejligheden. Du er på dette tidspunkt mere end velkommen til at kigge dig omkring i lejligheden for at sikre, at vi sammen har noteret samtlige visuelle fejl og mangler.

Når indflytningsrapporten er udfyldt, beder vi dig underskrive den, hvorefter en kopi af rapporten øjeblikkeligt vil blive sendt til din mailadresse.

Tilmelding hos el-leverandør

Ved indflytningssynet vil elmåleren blive aflæst. Aflæsningen sendes til Andel Energi, hvor du bliver oprettet som kunde. Efterfølgende har du mulighed for at vælge en anden el leverandør, hvis du ønsker det.

Vi beder dig venligst selv følge op på, at tilmeldingen til Andel Energi er korrekt, da du selv er ansvarlig for at være tilmeldt elforsyningen i boligen.

Indrapportering af fejl og mangler

Når du har modtaget nøglerne til dit nye hjem, har du 14 dage til at indrapportere evt. fejl og mangler i boligen, således at du ikke kommer til at hæfte for dem ved fraflytning.

Vi anbefaler, at du gennemgår lejligheden grundigt i dagene efter overtagelsen, og gerne inden du flytter møbler og ting ind. Registrér løbende på den elektroniske fejl- og mangelliste, så vi kan se, hvornår fejlen/manglen er konstateret. Tag gerne billeder til dit eget brug, men send dem kun til os på opfordring.

Umiddelbart synlige fejl og mangler skal registreres ved indflytningssynet og accepteres derfor ikke på fejl- og mangellisten.

Vi giver nedenfor eksempler på acceptable fejl og mangler - og det modsatte.

Eksempler på fejl- og mangler, som vi anbefaler, du indrapporterer til os:

 • Døre der binder, skraber på eller ikke lukker tæt
 • Løse lister
 • Revnede fliser
 • Skabslåger der hænger eller ikke lukker ordentligt
 • Revnede, hullede fuger
 • Brud i overflader, f.eks. på bordplader og skabslåger.

Eksempler på, hvad der ikke er fejl og mangler:

 • Overmalede ujævnheder samt overgange i maling
 • Knaster, ujævnheder under lakken på trægulv
 • Malerstænk på gulv eller andre flader
 • Kosmetiske skader på yderside af hoveddør/karm
 • Buler/ridser i malede/lakerede overflader – så længe overfladen er ubrudt.

Fejl/mangler der tydeligt kan henføres til udførsel af arbejder i boligen, før du flyttede ind, vil du aldrig komme til at hæfte for. Det kan fx være svindrevner.

Den elektroniske fejl- og mangelliste lukker automatisk kl. 23.59 på 14. dagen og bliver sendt til os. Vi gennemgår listen, og du modtager herefter en endelig oversigt med vores kommentarer. Vi forbeholder os ret til at bede om supplerende billeder til endelig bedømmelse af en indrapporteret fejl/mangel.

OBS! Funktionsfejl på hvidevarer, varme, ventilation m.v. skal ikke på fejl- og mangellisten, men meldes direkte til Balders kundeservice på kundeservice@balder.dk.

Internet

Når du flytter ind i din nye lejlighed, er det ofte et stort ønske at få etableret en internetforbindelse hurtigst muligt efter nøgleoverdragelsen. I vores ejendomme tilbyder YouSee eller TDC internetforbindelser, men du har også muligheden for at vælge frit mellem markedets internetudbydere. Du kan efterspørge forbindelsesmuligheder hos din ønskede udbyder.

Installation af internet

I langt de fleste af vores lejligheder finder du dit internetstik i lejlighedens teknikskab. Alternativt nær TV-stikket.

Parkering

På flere af vores ejendomme råder vi over eget parkeringsanlæg, men på andre må vi desværre henvise til andre aktører. Ring på telefon 5555 0707 eller send en mail til kundeservice@balder.dk for at høre mere om mulighederne nær din adresse.

Jeg lejer en p-plads i et af Balders parkeringsanlæg, men vil gerne skifte plads, hvad gør jeg?

Lejer du i forvejen en p-plads af Balder, men ønsker at skifte til en anden plads f.eks. tættere på din opgang, koster det 500 kr. i administrationsgebyr at flytte. Du skal kontakte den kundeansvarlige, som kan oplyse mere om mulighederne.

Husorden
Husorden generelt

Du bor i et etagebyggeri og derfor tæt med dine naboer. Af den årsag er der nogle regler, som skal følges, således at alle kan føle sig mest muligt ugenerede deres hjem. Du kan finde husordenen her: 

Husorden

 

Husdyr og hundeluftning

Ønsker du at dele dit hjem med en firbenet ven, skal vi bede dig ansøge om tilladelse hertil. Du kan finde ansøgningen inkl. vilkårene her

Hos Balder tillader vi, at du må holde ét husdyr i din lejlighed, og det må maksimalt veje 40 kg.

Det er desværre ikke tilladt at holde kat i stuelejligheder, fordi de kan være til gene for naboerne, hvis de løber ud og strejfer rundt.

Har vi givet dig tilladelse til at holde et husdyr, er det naturligvis en forudsætning, at husdyret ikke er til gene for dine naboer. Vær særligt opmærksom på lyd og lugt fra dit lejemål og husk, at hunde- og katteluftning ikke må finde sted på ejendommens gårdarealer og at efterladenskaber selvfølgelig altid skal samles op med det samme.

Affald

Affald skal bortskaffes i de dertil indrettede miljøstationer og gennem affaldsskakten, såfremt ejendommen er udstyret med en sådan.

Affaldsskakten er alene godkendt til 15 liters-poser fyldt med almindeligt husholdningsaffald.

Affaldsskakten kan IKKE håndtere pizzabakker, reklamer, tekstiler, flasker og lignende (listen er ikke udtømmende), idet disse effekter kan forårsage tilstopning af skakten. Har du affald af anden karakter end husholdningsaffald i 15 liters poser, skal du bortskaffe det i ejendommens miljøstation.

Storskrald

På nogle af vores ejendomme tilbyder vi storskraldsordninger. På andre ejendomme må vi henvise til den nærmeste kommunale genbrugsstation. For mere info kontakt vores kundeservice på kundeservice@balder.dk eller på telefon 55 55 07 07.

Terrasser og altaner

Hvis du har eksklusiv brugsret til egen terrasse eller altan indgår vedligehold af arealet i din vedligeholdelsespligt. Ved rengøring af en altan skal vi opfordre til minimalt brug af vand, så underboen generes mindst muligt. Det samme gælder vanding af eventuelle udendørsplanter.

På enkelte af vores ejendomme kan du få godkendelse til at opsætte afskærmning på terrasser og altaner. Kontakt os for nærmere aftale på kundeservice@balder.dk eller på telefon 55 55 07 07. 

Grill på terrasser og altaner

Det er tilladt at grille med gas eller el på alle vores terrasser og altaner.

Må jeg fastgøre noget på muren?

Nej, det er desværre ikke tilladt at fastgøre noget på ejendommens udvendige facade, og ej heller er det tilladt at opsætte parabol. 

Opgange

Med henvisning til brandmyndighedernes regler herom er det kun tilladt at have en dørmåtte liggende i opgangen. Det således ikke tilladt at have andre ejendele stående eller liggende i opgangen. Vi beder derfor alle beboere om at holde samtlige ejendele inde i eget lejemål.

Husk også at opgangen ofte er udført i betonelementer, hvilket gør, at støj opleves i højere grad end normalt. Al ophold i opgangen bør derfor holdes på et minimum. 

Hvor ofte rengøres min opgang?

Ejendommen er forsynet med elevator, og derfor benyttes de nedre etager af trappen erfaringsmæssigt mere end de øvre. Derfor er der behov for oftere rengøring af de nedre etager af trappeopgangen end den øvrige del, hvor der er væsentlig mindre færdsel.

Som udgangspunkt kan du regne med, at der bliver gjort rent i trappeopgangen, herunder fejet/støvsuget og vasket en gang om ugen fra kælderetagen til 3. sal. Fra 3. etage og op rengøres en gang om måneden.

Skulle du mod forventning opleve, at din opgang ikke bliver rengjort som beskrevet, vil vi blive galde for at høre fra dig. Send en mail til Kundeservice på kundeservice@balder.dk og notér adresse på opgangen, samt dine observationer.

Min cykel er blevet stjålet. Hvad gør jeg?

Vi er rigtig kede af at høre, at din cykel er blevet stjålet. Vi må i den forbindelse henvise dig til at melde din cykel stjålet hos politiet og dit forsikringsselskab. Derudover hører vi gerne fra dig, for at kunne notere det i vores historik for ejendommen.

Må jeg leje min lejlighed ud via Airbnb?

Nej, vi tillader desværre ikke udlejning af vores lejligheder gennem Airbnb og lignende ordninger.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på ejendommens fællesareal, og du bør i alle henseender tage hensyn til dine naboer, hvis du ryger i din lejlighed.

Det gode naboskab (støj)

Mennesker er forskellige og lever forskellige liv. Og det er der naturligvis plads til i Balders ejendomme, når blot der udvises hensyn til naboerne. Af hensyn til det gode naboskab i ejendommen, er der derfor i husordenen sat en ramme for støjende adfærd:

 • Håndværksmæssigt arbejde må udføres i perioden fra 8.00 til 20.00 i hverdage og fra 10.00 til 20.00 i weekender og på helligdage.
 • Fester, musikspil og støjende aktiviteter i øvrigt i boligdelen skal foregå bag lukkede døre og vinduer. Fredage og lørdage skal der efter kl. 23.00 skrues ned for musik og støjende aktiviteter. Alle andre dage må der ikke spilles høj musik eller udøves støjende adfærd efter kl. 21.00.

Oplever du, at din nabo har svært ved at overholde husordenen, herunder ovenstående, opfordrer vi dig til at kontakte din nabo og tale sagen roligt igennem forud for en henvendelse til os. Har dine henvendelser til naboen ingen effekt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på kundeservice@balder.dk.

Fælleslokaler

Balder råder over enkelte fælleslokaler i dit nærområde. Kontakt os på kundeservice@balder.dk for nærmere info om pris og vilkår.

Drift, vedligehold og skader
Vedligeholdelsesvejledning

I din lejeperiode kan det ske, at du støder på noget uforudset, som skal repareres eller udskiftes. Heldigvis bor du i en lejebolig, hvilket betyder, at omkostningen for udbedringen ofte betales af Balder – naturligvis under forudsætning af at nødvendigt ren- og vedligehold har været udført i lejeperioden. Du kan finde vedligeholdelsesvejledningen for din bolig her: 
Agerhusene
Bastionen
Carlsbakken
Elsehus
Fyrkanten
Fælledkanten
Fælledudsigten
Green Hills 
Hesteskoen
Lavetten
Lerholmen
Lynghaven
Ofeliahaven
Rubinhaven
Skibbroen
Strandby Høje 
Strandby Huse
TriumphByen 
TriumphHusene
Øresundpark
 

Får du børn eller flytter din kæreste ind i din lejlighed, vil du formentlig blive glad for en ændring af din skiltning på f.eks. din postkasse. For at holde udtrykket på ejendommen ens, skal du kontakte Balder på kundeservice@balder.dk med oplysning af dit fulde ønske til skiltningen (ikke blot ændringen). 

Saltonøgler og nøglebrikker

Med Saltolåse får man som beboer en sikker elektronisk lås, der kan åbnes med en nøglebrik. 

Du kan læse mere om saltolåse her

Ekstra nøglebrikker bestiller du ved at sende en mail til kundeservice@balder.dk med dit fulde navn og din adresse. En nøglebrik koster 150 kr. som bliver opkrævet sammen med huslejen.

Vi kontakter dig, når dine saltonøgler/nøglebrikker er klar til afhentning på nærmeste ejendomskontor.

Samtlige udleverede nøgler og nøglebrikker skal afleveres ved fraflytning. Afleveres alle nøgler og nøglebrikker ikke, vil du komme til at betale for omlægning af låse og nye nøgler/nøglebrikker.

Ophængning af gardiner og loftslamper

Ønsker du at hænge lamper i loftet og gardiner for vinduerne, borer du blot de fornødne huller til formålet. Vi fraråder at bore i træværk/montere gardiner i vinduesrammerne, og opfordrer til at opsætte gardiner i lysningen i stedet.  

Øvrig ophængning i vægge

Når du vil hænge noget op på dine vægge, skal du nogle steder være ekstra påpasselig, fordi der kan ligge kabler og rør i væggene. Det kan du læse mere om i vedligeholdelsesvejledningen.

Vær særligt opmærksom på, at der ikke må bores i vægge omkring badeværelser.

Røgalarm

I en bolig hos Balder, skal du kunne føle dig tryg fra dag ét. Derfor er din lejlighed allerede ved indflytning udstyret med en røgalarm. For at sikre at røgalarmen virker, er den forsynet med både batteri og el. Når batteriet løber tør for strøm, vil røgalarmen begynde at bippe med jævne mellemrum. Vi beder dig i den forbindelse skifte batteriet. Læs mere i vores vedligeholdelsesvejledning  

 

Inventar og hårde hvidevarer

Din lejlighed er ved din indflytning indrettet med køkken- og badeværelsesinventar samt hårde hvidevarer, som ejes af Balder. Det betyder, at hvis der opstår en defekt på disse ting repareres/udskiftes de af Balder, såfremt defekten skyldes slid og ælde. Er der derimod opstået en defekt som følge af manglende vedligehold/renhold, vil udgiften til reparation/udskiftning tilfalde dig.

Brugsanvisningen til hårde hvidevarer

Hvis manualerne til de hårde hvidevarer ikke længere findes i fysisk form, kan du slå brugsanvisningen op ved hjælp af emnets E-nr

Du finder som regel E-nummeret på indersiden af den hårde hvidevare. Du kan se et eksempel på ovennævnte hjemmeside.

Radiatorer

Din radiator/gulvvarme er koblet på et fælles varmeanlæg, som er indstillet til at levere varme, når udetemperaturen i gennemsnit er under 15 grader. Det betyder, at du i de varme vintermåneder ikke vil kunne få varme på dine radiatorer. Varmeelementerne er forsynet med termostater, som hjælper med at varmeindstille efter rummets temperatur.

Jeg har en skade, hvad gør jeg?

Har du fået en skade, som du ønsker vores hjælp til at udbedre, kan du kontakte Kundeservice på telefon 5555 0707 eller på mail kundeservice@balder.dk. Kundeservice vil være dig behjælpelig med at bestille en af vores dygtige driftsteknikere, som vil besøge dig for nærmere besigtigelse og vurdering af videre forløb. Du bliver kontaktet forud for besøget.

Jeg har en skade uden for Balders åbningstid, Hvad gør jeg?

Hvis der opstår et AKUT problem på ejendommen eller i din lejlighed uden for vores normale træffetid, kan du ringe til Balder Akut alle ugens dage mellem kl. 15.00 og 08.00. Nummeret til Balder Akut er 70 20 00 92. 

Husleje og lejekontrakt
Generelt

Lejekontrakten er det formelle grundlag for vores relation med dig. Lejekontrakten er udarbejdet på en standardformular, og måske oplever du, at den kan være svær at tyde. Vi håber, at vi med nedenstående kan hjælpe dig med at afklare dine eventuelle spørgsmål.

Mit lejemål er mindre, end der står i min lejekontrakt

Arealet for dit lejemål omfatter, udover dit indvendige gulvareal, også areal til indre og ydre vægge samt andel af ejendommens fællesarealer.

Hvis du eksempelvis ønsker at lægge tæpper på dine gulve, er det derfor en god idé at måle gulvarealet op, så du har det nøjagtige indvendige mål i de pågældende rum.

Betaling af husleje

I din lejekontrakts § 3 fremgår den leje, der er aftalt for din lejlighed. Huslejebetalinger forventes indbetalt den 1. i hver måned.

Vi anbefaler, at du tilmelder huslejen til BetalingsService. På den måde sikrer du, at din husleje altid bliver betalt til tiden og uden beløbsafvigelser. Når du har tilmeldt huslejen til BetalingsService, kan du altid se en specifikation for, hvad vi opkræver, ved at klikke på transaktionen i din netbank.

HUSK at din tilmelding af huslejen til BetalingsService først er aktiv fra den efterfølgende måneds opkrævning. Du skal derfor huske at indbetale den tilsendte opkrævning via FI-koden.

Aconto vand og varme

Aconto vand- og varmebidrag er et estimeret beløb, som er tillagt huslejen. At beløbene er estimerede og aconto betyder, at indbetalingerne sammenlægges i løbet af regnskabsåret (find regnskabsåret i din lejekontrakts § 5), og sammenholdes med det faktiske forbrug efter regnskabsårets udløb. Dit faktiske forbrug måles med individuelle målere i din lejlighed. Du kan forvente at modtage din vand- og varmeopgørelse 4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning eller 3 måneder efter opgørelsen er modtaget fra leverandøren. 

Har du forbrugt mindre vand og/eller varme end dét, du har betalt for aconto, får du overskuddet modregnet på en fremtidig huslejeopkrævning.

Har du forbrugt mere vand og/eller varme end dét, du har betalt for aconto, vil du blive opkrævet efterbetaling via huslejeopkrævning.

Elektricitet

Modsat aconto vand og varme, som er indeholdt i din månedlige huslejeopkrævning, er el et selvstændigt aftaleforhold direkte mellem dig og el-leverandøren. Balder kan derfor ikke besvare spørgsmål om el-aftalen. Du skal i stedet kontakte din el-leverandør.

Ved indflytningssynet tilbyder vi at hjælpe dig med tilmelding til en el-leverandør, men herefter vil dialogen være mellem dig og leverandøren.

Depositum og forudbetalt leje

Forudbetalt leje indestår hos Balder frem til din opsigelsesperiode. Forudbetalt leje benyttes alene til betaling af husleje i den/de absolut sidste måneder i lejeforholdet. Vær opmærksom på, at forudbetalt leje kun dækker husleje og ikke aconto-betalinger til vand og varme, hvorfor disse fortsat vil blive opkrævet og forventes indbetalt.

Depositum benyttes til istandsættelse af lejemålet og eventuelt andre økonomiske udeståender ved endt lejeforhold. Er der penge til overs, vil beløbet blive medregnet på din flytteopgørelse.

Regulering af husleje med nettoprisindekset

Hvert år d. 1. januar vil din husleje, jf. lejekontraktens § 11, blive reguleret med stigningen i nettoprisindekset fra oktober til oktober.
Du kan læse mere på Danmarks Statistiks hjemmeside her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks

Når din husleje reguleres, vil din forudbetalte leje og dit depositum blive reguleret tilsvarende. Det betyder, at hvis du har indbetalt forudbetalt leje svarende til f.eks. 1 måneds husleje og depositum svarende til 3 måneders husleje, og din månedlige husleje reguleres med 100 kr. pr. måned, så vil din forudbetalte leje også blive forhøjet med 100 kr. (1 måned x 100 kr.) og depositum forhøjes med 300 kr. (3 måneder x 100 kr.).

Reguleringen foretages over maksimalt 3 måneder alt efter, hvad indbetalingerne svaret til. I ovenstående eksempel vil reguleringerne typisk blive opkrævet således:

 

januar

februar

marts

april – december

Husleje, kr.

11.000 + 100

11.000 + 100

11.000 + 100

11.100

Forudbetalt leje, kr.

100

 

 

 

Depositum, kr.

100

100

100

 

I alt ekskl. aconto vand og varme, kr.

11.300

11.200

11.200

11.100

 

Min sambo fraflytter (og en ny flytter ind?). Hvad gør jeg?

I tilfælde af at I står to personer på lejekontrakten, og den ene part ønsker at fraflytte, kan vi udarbejde et tillæg til lejekontrakten, som fraskriver den fraflyttende lejer lejeforholdets pligter. Dette er dog under forudsætning af, at den tilbageværende lejers økonomi er tilstrækkelig til at kunne betale huslejen alene.

Alternativt kan vi tilskrive en anden person i fraflytterens sted, således der igen er to personer på lejekontrakten.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, og et tillæg som dette koster 1.200 kr., der vil blive opkrævet sammen med din husleje. Kontakt os for nærmere afklaring på kundeservice@balder.dk.

Kan min fremlejetager overtage min lejlighed?

Ja, det er en mulighed, men det kræver først og fremmest, at din fremlejetager starter forfra i ansøgningsprocessen, således vi modtager alle oplysninger til brug for en ny lejekontrakt.

Vær opmærksom på, at hvis din fremlejetager underskriver en ny lejekontrakt med os vedr. din lejlighed, vil vi bede dig fraflytte og istandsætte boligen forud for den nye lejers indflytning.

Det er desværre ikke muligt at lade lejligheden overgå uden forudgående istandsættelse/fraflytning og ny lejekontrakt.

Opsigelse og fraflytning
Opsigelse og fraflytning

Hvis du overvejer at opsige dit lejemål, kan du læse mere om, hvordan det foregår her

Flytteopgørelse

Vi bestræber os på at udarbejde din flytteopgørelse hurtigst muligt, og forventer at sende den til din senest oplyste mailadresse inden for 6-8 uger efter den kontraktlige frigørelsesdato (ikke den samme dato som dato for fraflytning).

Din flytteopgørelse vil indeholde depositum, omkostninger til istandsættelse (håndværkernes fakturaer herfor vedlægges), eventuelle økonomiske udeståender og eventuelle tilbageholdelser til vand og varme.

Hvis du fraflytter midt i en vand- og varmeregnskabsperiode, vil du modtage en opgørelse for vand og varme snarest efter den ordinære årlige opgørelse er udarbejdet af målerfirmaet. Du kan derfor ikke forvente opgørelsen for vand og varme tilsendt sammen med din flytteopgørelse.

Ved fraflytning tager målerfirmaet et flyttegebyr for endelig afregning. Gebyret bliver medregnet på den endelig opgørelse for vand og varme.

På flytteopgørelsen vil du også kunne se, at vi tilbageholder et beløb for vand og et beløb for varme. Beløbene står som sikkerhed for dit forbrug, indtil opgørelsen for vand og varme foreligger fra målerfirmaet.

De tilbageholdte beløb tager udgangspunkt i dit tidligere forbrug samt årstiden du fraflytter, og de skal samtidig dække et flyttegebyr til målerfirmaet.

Når opgørelsen for vand og varme foreligger, modregner vi tilbageholdet for vand og varme i opgørelsen. Viser din opgørelse, at du skal have penge tilbage for vand og varme, vil du få dem udbetalt sammen med tilbageholdet. Viser din opgørelse, at du skal efterbetale et beløb for vand og varme, modregner vi det skyldige beløb i tilbageholdet og du får resten udbetalt. Dækker tilbageholdet ikke det beløb, du skal efterbetale, vil du modtage en opkrævning på det skyldige beløb efter modregning af tilbageholdet.

Ejner og Heidi

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med din bolig – lige fra lejekontrakt til husorden, vedligehold og fraflytning.

Her på siden har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, der oftest kan opstå. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål.