Fraflytning

Vi er kede af, at du overvejer at fraflytte, men for at hjælpe dig igennem fraflytningsprocessen, har vi lavet en oversigt med information, som er vigtigt at overveje eller være orienteret om inden din fraflytning.

Opsigelse af lejeaftale

Det er en god ide at kontakte os i god tid inden du flytter. Jf. §11 i lejekontrakten, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel, hvor du skal fraflytte lejemålet senest 10 hele arbejdsdage inden afslutningen af opsigelsesperioden mht. istandsættelsen af lejemålet.
Ønsker du, at vi genudlejer til en anden dato end din normale opsigelse, skal du oplyse en præcis fraflytningsdato, som skal ligge 10 hele arbejdsdage inden den 1. eller 15. i måneden. Herefter vil vi forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Såfremt vi ikke finder en ny lejer til ønskede genudlejningsdato, vil du fortsat hæfte til frigørelsesdatoen.

Eksempel:

Hvis du opsiger inden den 1. april (senest den 31. marts), hæfter du 3 måneder frem dvs. til og med den 30. juni, dette er frigørelsesdatoen på lejemålet. Da vi skal bruge 10 hele hverdage til istandsættelse, skal du være fraflyttet senest den 14. juni.


Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt og kan ikke gøres pr. telefon. Du bedes udfylde et opsigelsesskema, som skal underskrives i hånden og sendes retur til kundeservice@balder.dk eller afleveres på vores hovedkontor. Download opsigelsesskemaet her.

Bemærk venligst, at alle personer på lejekontrakten skal underskrive opsigelsen. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi snarest muligt herefter sende dig en bekræftelse på modtagelse.

Brud på bindingsperiode

Du kan have en bindingsperiode på lejemålet, øverst i §11 vil det fremgå, hvor lang din eventuelle bindingsperiode er. Såfremt du har 12 måneders bindingsperiode kan du opsige lejemålet efter 9 måneder, så med de 3 måneders opsigelsesvarsel udgør 12 måneder.

Hvis du ønsker at opsige i bindingsperioden, vil dette være misligholdelse af lejekontrakten, og dermed vil du blive mødt af et erstatningskrav da udlejer har omkostninger til genudlejning og udarbejdelse af ny lejeaftale.

Depositum og forudbetalt leje

Depositum bruges til istandsættelse af lejemålet. Såfremt hele depositummet ikke bruges til istandsættelse, vil det resterende blive modregnet på flytteopgørelsen. Flytteopgørelsen forventes at være klar inden for 6-8 uger fra frigørelsesdatoen og vil blive sendt via e-mail.

Du har hhv. 1 eller 3 måneders forudbetalt leje. Den forudbetalte leje bruges den/de sidste måneder af lejeperioden. Den forudbetalte leje dækker kun den rene husleje og derfor skal du fortsat betale de øvrige udgifter såsom aconto varme og vand m.m.

El, vand og varme

Du hæfter for el, vand og varme indtil den dag du frigøres fra lejemålet.

Angående el, vand og varme vil synsmanden tage en slutaflæsning ved fraflytningssynet. Synsmanden giver efterfølgende besked til leverandørerne herom, og derfor bedes du undlade selv at afmelde.

Fremvisning af lejemålet og udlevering af nøgle til fremvisning

Vi har brug for en nøgle til fremvisninger i opsigelsesperioden. Nøglen skal afleveres senest 1 uge efter lejemålet er opsagt. Den kan afleveres på ejendomskontoret på ejendommen eller på Balders hovedkontor.

Fremvisninger foretages af Balders udlejningsteam og foregår typisk i tidsrummet 08:00-17:00 på hverdage. Du vil blive varslet på sms senest dagen før.

Fraflytningssyn

Fraflytningssynet afholdes på et tidspunkt, som vi fastsætter. Tidspunktet kan i visse tilfælde ændres ved kontakt til kundeservice pr. e-mail: kundeservice@balder.dk

Ved fraflytningssynet skal du aflevere samtlige nøgler til lejligheden. Efter fraflytningssynet har du nemlig ikke længere adgang til lejligheden. Såfremt en eller flere nøgler mangler, er vi af hensyn til de kommende lejere nødt til at omlægge låsen, hvilket sker på lejers regning.

OBS: Såfremt du udebliver fra fraflytningssynet, vil du blive pålagt et gebyr på kr. 1.850,00. Hvis ikke synet efterfølgende kan gennemføres, således at vi har 10 hele hverdage til istandsættelse jf. ovenstående, vil du blive opkrævet leje for de manglende dage.

Istandsættelse

Ifølge §11 i lejekontrakten, skal lejemålet afleveres i samme stand som den var i, da den blev modtaget. Vurderingen af lejemålets tilstand bliver foretaget til fraflytningssynet. Her vil vores synsmand inspicere lejemålet sammen med dig eller din repræsentant og en fraflytningsrapport vil herefter blive udarbejdet. Hvis lejemålet ikke bliver afleveret i samme tilstand som da du modtog det, vil Balder bestille istandsættelsesarbejde hos eksterne firmaer. I fraflytningsrapporten, vil der stå hvilke arbejder, der evt. skal udføres for lejers regning.

Vi anbefaler, at du lader lejemålet istandsætte af håndværkere anvist af synsmanden.

Ønsker du selv at stå for istandsættelsen

Hvis du ønsker selv at stå for hele eller dele af istandsættelsen, skal arbejdet være udført i korrekt håndværksmæssig stand inden fraflytningssynet. Nedenstående kan du finde informationer om rengøring, gulv og maling, som vi kræver man bruger såfremt man selv ønsker at istandsætte.

Rengøring: Hele lejligheden skal rengøres. Rengøring indebærer blandt andet følgende

 • Støvsugning og gulvvask
 • Aftørring af flader
 • Aftørring af døre og karme
 • Rengøring af indbyggede skabe
 • Rengøring samt afkalkning af badeværelse (toilet, fliser, armatur, håndvask og bruseniche)
 • Rengøre og afkalke hårde hvidevarer (kogeplade, ovn, emhætte, emhætte filter, køle/fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler)
 • Rensning af afløb
 • Pudsning af vinduer indvendigt og udvendigt
 • Eventuelt kælderrum skal tømmes
 • Eventuelle sprungne pærer skal udskiftes

Diverse eventuelle ekstra omkostninger:

 • Nedtagning af efterladte gardiner, lameller og/eller persienner
 • Fjernelse af eventuelt efterladte effekter i lejemålet og kælderrum

Maling:

 • Vægge og lofter: Flügger Flutex 5 ncs 0500 (råhvid). 
 • Træværk: PP Mestermaling. GL Ral 9010 glans 35-40.
  OBS: Bor du på Stævnen (Robert Jacobsens Vej 93-101), kan du have sorte/blå vinduesrammer, som hedder: Ral 7016 og er i glans 35-40.
 • Køkken og Bad: PP Mestermaling. Ncs-0300. Glans 25.

Gulv:

 • Lakken hedder Aqua Sea smarthome.
 • Gulvene skal mat-slibes med specielle skiver, ellers er der ingen vedhæftning. Lakfabrikanten giver ingen garanti for vedhæftning, derfor er det vigtigt at det er professionelle der laver det på disse gulve.

Vi gør opmærksom på, at du kan blive mødt med et betalingskrav, såfremt istandsættelsen er mangelfuld eller ikke udført i korrekt håndværksmæssig stand.