Fraflytning

Vi er kede af, at du overvejer at fraflytte, men for at hjælpe dig igennem fraflytningsprocessen, har vi lavet en oversigt med information, som er vigtigt at overveje eller være orienteret om inden din fraflytning.

Opsigelse af lejeaftale

Det er en god ide at kontakte os i god tid inden du flytter. Jf. §11 i lejekontrakten, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel, hvor du skal fraflytte lejemålet senest 10 hele arbejdsdage inden afslutningen af opsigelsesperioden mht. istandsættelsen af lejemålet.
Ønsker du, at vi genudlejer til en anden dato end din normale opsigelse, skal du oplyse en præcis fraflytningsdato, som skal ligge 10 hele arbejdsdage inden den 1. eller 15. i måneden. Herefter vil vi forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Såfremt vi ikke finder en ny lejer til ønskede genudlejningsdato, vil du fortsat hæfte til frigørelsesdatoen.

Eksempel:

Hvis du opsiger inden den 1. april (senest den 31. marts), hæfter du 3 måneder frem dvs. til og med den 30. juni, dette er frigørelsesdatoen på lejemålet. Da vi skal bruge 10 hele bankdage til istandsættelse, skal du være fraflyttet senest den 14. juni.


Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt og kan ikke gøres pr. telefon. Du bedes udfylde et opsigelsesskema, som skal underskrives i hånden og sendes retur til kundeservice@balder.dk eller afleveres på vores hovedkontor.

Download opsigelsesskemaet her

Bemærk venligst, at alle personer på lejekontrakten skal underskrive opsigelsen. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi snarest muligt herefter sende dig en bekræftelse på modtagelse.

 

Emner

 • Vær opmærksom på
Vær opmærksom på
Bindingsperiode

Du kan have en bindingsperiode på lejemålet, hvilket i så fald vil fremgå af din lejekontrakt. Informationen finder du øverst i §11, ligesom det her fremgår hvor lang din eventuelle bindingsperiode er. Såfremt du har 12 måneders bindingsperiode, skal lejemålet opsiges inden udløbet af den 9. måned, da de resterende 3 måneder, så vil være dit opsigelsesvarsel.

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål i bindingsperioden, vil vi selvfølgelig forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. I tilfælde af opsigelse i bindingsperioden, vil du skulle betale et genudlejningsgebyr, svarende til det mæglersalær, som Balder Danmark betaler til den eksterne mægler.

Depositum og forudbetalt leje

Depositum bruges til istandsættelse af lejemålet. Såfremt hele depositummet ikke bruges til istandsættelse, vil det resterende blive modregnet på flytteopgørelsen. Flytteopgørelsen forventes at være klar inden for 6-8 uger fra frigørelsesdatoen og vil blive sendt via e-mail.

Du har hhv. 1 eller 3 måneders forudbetalt leje. Den forudbetalte leje bruges den/de sidste måneder af lejeperioden. Den forudbetalte leje dækker kun den rene husleje og derfor skal du fortsat betale de øvrige udgifter såsom aconto varme og vand m.m.

El, vand og varme

Du hæfter for el, vand og varme indtil den dag du frigøres fra lejemålet.

Ved fraflytningssynet vil synslederen foretage en slutaflæsning af el, vand og varme. Synslederen giver efterfølgende besked til leverandørerne herom, og derfor bedes du undlade selv at afmelde.

Fremvisning af lejemålet og udlevering af nøgle til fremvisning

Vi har brug for en nøgle til fremvisninger i opsigelsesperioden. Nøglen skal afleveres senest 1 uge efter lejemålet er opsagt. Den kan afleveres på ejendomskontoret på ejendommen eller på Balders hovedkontor, efter forudgående aftale.

Fremvisninger foretages af Balders udlejningsteam eller ekstern mægler og foregår typisk i tidsrummet 08:00-17:00 på hverdage. Du vil blive varslet på sms senest dagen før.

Fraflytningssyn

Fraflytningssynet afholdes på et tidspunkt, som vi fastsætter. Tidspunktet kan i visse tilfælde ændres ved kontakt til kundeservice pr. e-mail: kundeservice@balder.dk

Ved fraflytningssynet skal du aflevere samtlige nøgler til lejligheden. Efter fraflytningssynet har du nemlig ikke længere adgang til lejligheden. Såfremt en eller flere nøgler mangler, er vi af hensyn til de kommende lejere nødt til at omlægge låsen, hvilket sker på lejers regning.

OBS: Såfremt du udebliver fra fraflytningssynet, vil du blive pålagt et gebyr på kr. 1.850,00. Hvis ikke synet efterfølgende kan gennemføres, således at vi har 10 hele hverdage til istandsættelse jf. ovenstående, vil du blive opkrævet leje for de manglende dage.

Istandsættelse


Ifølge §11 i lejekontrakten, skal lejemålet afleveres i samme stand som den var i, da den blev modtaget. Vurderingen af lejemålets tilstand bliver foretaget ved fraflytningssynet. Her vil vores synsmand inspicere lejemålet sammen med dig eller din repræsentant og en fraflytningsrapport vil herefter blive udarbejdet. Hvis lejemålet ikke bliver afleveret i samme tilstand som da du modtog det, vil Balder bestille istandsættelsesarbejde hos eksterne firmaer. I fraflytningsrapporten, vil der stå hvilke arbejder, der evt. skal udføres for lejers regning.

Vi anbefaler, at du lader lejemålet istandsætte af håndværkere anvist af synsmanden.
 

Regneeksempel på istandsættelse

Nedenstående finder du et regneeksempel på hvad det vil koste at istandsætte et lejemål på 98 m2 (netto gulvareal for hele lejligheden 89 m2).

Eksemplet er lavet udefra at der skal fortages en letslibning af gulvet, slibningen kan først endeligt fastlægges ved selve fraflytningssynet. Ved dybe ridser og mærker i gulvet kan det være nødvendigt at fortage en fuldslibning.

Eksemplet er lavet udefra at alle vægge, lofter og træværk skal males og at der skal fortages en fuld rengøring af hele lejemålet, alle afløb og hvidevare mm.

OBS: Du skal være opmærksom på, at dette blot er et eksempel og at istandsættelsen kan variere afhængig af størrelsen og lejlighedens stand. Alle lejemål vurderes endeligt ved fraflytningssynet.

Udført
arbejde
Netto-
areal m2
m2 pris I alt
Maling af
vægge
89 110,00 9.790,00
Maling af
lofter
89 60,00 5.340,00
Maling af
træværk
89 45,00 4.005,00
Maling af
vinduer
89 40,00 3.560,00
Finslibning
af gulv
89
bad=83
75,00 6.225,00

Rengøring

1 3.000,00 3.000,00
Vindues-
pudsning
1 750,00 750,00
I alt

 

  32.670,00


Der kan komme yderligere omkostninger ved fraflytning end ovenstående. Eksempler på dette kan være:

 • Udskiftning af halogenpære i køkken og bad
 • Ridser og hakker i skabslåger og døre
 • Fjernelse af efterladte effekter, så som gardiner, lamper mm
 • Afrimning af køl/frys
 • Rengøring af hårde hvidevarer.
 • Afkalkning af armaturer, fliser, gulve mv.
 • Fjernelse af klistermærker
 • Generel misvedligeholdelse
 • Rygning i lejemålet
 • Skader på gulv så finslibning ikke er tilstrækkeligt

 

Ønsker du selv at stå for istandsættelsen

Hvis du ønsker selv at stå for hele eller dele af istandsættelsen, skal arbejdet være udført i korrekt håndværksmæssig stand inden fraflytningssynet. Nedenstående kan du finde informationer om rengøring, gulv og maling, som vi kræver man bruger såfremt man selv ønsker at istandsætte.
 

Rengøring: 

Hele lejligheden skal rengøres. Rengøring indebærer blandt andet følgende

 • Støvsugning og gulvvask
 • Aftørring af flader
 • Aftørring af døre og karme
 • Rengøring af indbyggede skabe
 • Rengøring samt afkalkning af badeværelse (toilet, fliser, armatur, håndvask og bruseniche)
 • Rengøre og afkalke hårde hvidevarer (kogeplade, ovn, emhætte, emhætte filter, køle/fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler)
 • Rensning af afløb
 • Pudsning af vinduer indvendigt og udvendigt
 • Eventuelt kælderrum skal tømmes
 • Eventuelle sprungne pærer skal udskiftes

 

Diverse eventuelle ekstra omkostninger:

 • Nedtagning af efterladte gardiner, lameller og/eller persienner
 • Fjernelse af eventuelt efterladte effekter i lejemålet og kælderrum

 

Bor du på Østerfælled, Stævnen, Hesteskoen, Elsehus, Fælledudsigten ll, Fælledkanten, Lavetten eller Bastionen skal nedenstående bruges:

Maling:

 • Vægge og lofter: Flügger Flutex 5 ncs 0500 (råhvid). 
 • Træværk: PP Mestermaling. GL Ral 9010 glans 35-40.
  OBS: Bor du på Stævnen (Robert Jacobsens Vej 93-101), kan du have sorte/blå vinduesrammer, som hedder: Ral 7016 og er i glans 35-40.
 • Køkken og bad: PP Mestermaling. Ncs-0300. Glans 25.

Gulv:

 • Lakken hedder Aqua Seal smarthome fra Berger Seidel.
 • Gulvene skal mat-slibes med specielle skiver, ellers er der ingen vedhæftning. Lakfabrikanten giver ingen garanti for vedhæftning, derfor er det vigtigt at det er professionelle der laver det på disse gulve.

 

Bor du på Skibbroen, Carlsbakken, Lerholmen eller Agerhusene skal nedenstående bruges:

Maling:

 • Vægge og lofter: Beckers Scotte 5 s0500n.
 • Træværk: Beckers Scotte 40 ral 9010.
 • Køkken og bad: Beckers Scotte 20 s0500n.

Gulv:

 • Lakken hedder Royal Mat 2-komponent lak fra Berger Seidel.
 • Gulvene skal mat-slibes med specielle skiver, ellers er der ingen vedhæftning. Lakfabrikanten giver ingen garanti for vedhæftning, derfor er det vigtigt at det er professionelle der laver det på disse gulve.

 

Bor du på Øresund Park skal nedenstående bruges:

Maling:

 • Vægge og lofter: Jotaproff Dynamic 05 S0500-N
 • Fodpaneler og karme: Jotaproff Træ Interiør 40 Ral9010
 • Vinduer: Sigma PU LAK S0502-y
 • Køkken og bad: Jotun glans 20 silkemat kode s0500-N

Gulv:

 • Lakken hedder Aqua Seal RoyalMat fra Berger Seidel.
 • Gulvene skal mat-slibes med specielle skiver, ellers er der ingen vedhæftning. Lakfabrikanten giver ingen garanti for vedhæftning, derfor er det vigtigt at det er professionelle der laver det på disse gulve.

 

OBS: Det gælder generelt, at der skal anvendes heldækkende og lugtspærrende maling samt nikotinspærre om nødvendigt. Der må ikke anvendes strukturmaling.


Vi gør opmærksom på, at du kan blive mødt med et betalingskrav, såfremt istandsættelsen er mangelfuld eller ikke udført i korrekt håndværksmæssig stand.

Rengøring

Hele lejligheden skal rengøres, uanset om du selv istandsætter eller lader os om det. Rengøring indebærer blandt andet følgende:

 • Støvsugning og gulvvask
 • Aftørring af flader
 • Aftørring af døre og karme
 • Rengøring af indbyggede skabe
 • Rengøring samt afkalkning af badeværelse (toilet, fliser, armatur, håndvask og bruseniche)
 • Rengøring og afkalkning af hårde hvidevarer (kogeplade, ovn, emhætte, emhætte filter, køle/fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler)
 • Rensning af afløb
 • Pudsning af vinduer indvendigt og udvendigt
 • Eventuelt kælderrum skal tømmes
 • Eventuelle sprungne pærer skal udskiftes

Diverse eventuelle ekstra omkostninger:

 • Nedtagning af efterladte gardiner, lameller og/eller persienner
 • Fjernelse af eventuelt efterladte effekter i lejemålet og kælderrum

Såfremt du ikke har rengjort ovenstående, har dette væsentlige omkostninger.