Lavetten

Du er her

Nyproduktion, Lavetten, i Ørestaden, København
Lejemål
Kommende

241 lejligheder under opførsel. Forventet indflytningsklar i 2019

Projektnavnen, Lavetten (understellet på en kanon), referer til områdets tidligere anvendelse som militært øvelsesterræn. Det overordnede koncept for dette projekt, er at bringe så meget sollys og mulighed for udsigt ud over Parkrummet og Fælleden til ejendommen som muligt. Dette gøres ved at trykke karréen i højden i det sydvestlige hjørne (byggehøjderne varierer fra 4 til 10 etager). Ekspressivt giver dette en skrå tagflade som begrønnes og tilfører bygningens arkitektur og facadernes varierende højde en dynamisk bebyggelse og et stærkt arkitektonisk udtryk. Den skrå tagflades grønne tag vil kunne ses fra Fælleden. De omkringliggende bygninger og byrum vil skabe en arkitektonisk visuel overgang fra Fælleden til karréen, således at karréen kommer til at fremstå som et stykke Fælled i byen.