Saltolås


Balder har valgt at skifte låsesystemet i sine lejemål til Salto låse. Med Salto låse får man som beboer en sikker elektronisk lås, der kan åbnes med en nøglebrik. Balder forventer i løbet af 2024 at kunne implementere muligheden for at benytte sin smartphone til at låse op for døren til sit hjem. 

40.000.000 daglige brugere fra hele verden har i dag Salto lås, der giver dem adgang til deres arbejdssted, bygning, skole eller hjem. Nu kan Balders kunder ligeledes se frem til at bruge en moderne og sikker teknologi. 

Skiftet giver naturligvis anledning til en række spørgsmål - du kan finde spørgsmål og svar herunder:

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg låse Salto Neo-låsen op med min mobiltelefon?

Balder forventer indenfor det kommende år at have implementeret Salto Neo-systemet i fornødent omfang til at kunne iværksætte nogle af de mange nyttige funktioner, som systemet giver mulighed for. Herunder at du via din smartphone kan kontrollere adgangsforholdene til din lejlighed. Det informerer vi meget mere om, når tiden nærmer sig.
 

Er Salto Neo-låsen lige så sikker som fysiske nøgler?

Ja, det er den. Måske endda mere, fordi en Salto Neo-cylinder ikke kan dirkes op, sådan som en almindelig låsecylinder kan.

Hvis jeg mister en nøglebrik, kan finderen så bruge den til at få adgang til min lejlighed?

Ligesom med en fysisk nøgle, så skal finderen vide, hvor nøglebrikken hører til, for at kunne bruge den til noget. Det fremgår ikke på hverken nøglebrikken eller af chippen i den, hvilken ejendom eller adresse den hører til.
Når du opdager, at du har mistet en nøglebrik, kan du få den spærret ved at kontakte Balders kundeservice på kundeservice@balder.dk eller telefon 55 55 07 07. Den mulighed har du ikke med en fysisk nøgle.
En mistet nøglebrik betyder altså ikke, at du har brug for en besværlig og kostbar omlægning af hele dit nøglesystem. Du kan nøjes med en ny nøglebrik, som kun koster 150 kr.

 

Hvem kan lave nøglebrikker til min lejlighed?

Alene betroede medarbejdere hos Balder kan kode nye nøglebrikker til din lejlighed. Arbejdet udføres i overensstemmelse med en intern procedure, som sikrer, at der ikke kan forekomme misbrug.
 

Kan Balder give sig selv adgang til min lejlighed med en nøglebrik?

Balder kan ikke få adgang til din lejlighed med en nøglebrik udenom vores interne procedure. Proceduren kræver bl.a. en skriftlig fuldmagt fra dig.
Kun i særlige vægtige tilfælde, som fx hvis et vandrør er sprunget i din lejlighed, og der er fare for andre eller ejendommen, kan proceduren omgås. Men det er ikke anderledes end i dag, hvor vi i sådan et tilfælde har lov til at åbne døre via en låsesmed eller simpelthen i yderste nødstilfælde sprænge døren.
 

Hvordan forholder Balder sig til de historier nogle medier har bragt om sikkerhedsbrister i elektroniske låse?

Vi er opmærksomme på de historier, der har været i medierne om sikkerhedsbrister ved elektroniske låse. Til det kan vi oplyse, at historierne har omhandlet en specifik sikkerhedsbrist for et andet låsesystem. Salto Neo systemet har ikke den brist.

Hvor længe holder batteriet i en Salto Neo-Lås?

Salto-batterierne har strøm til mere end 100.000 åbninger, hvilket svarer til ca. 70 åbninger/låsninger hver dag i 4 år. Hos Balder skifter vi for en sikkerheds skyld batterierne hvert 3. år.

Hvordan ved jeg, om batteriet i Salto Neo-låsen har strøm?

Salto Neo-låsen lyser gul, hvis batterikapaciteten når under 30 %.
 

Hvem betaler for batterierne til Salto Neo-låsen?

Selvom lejeloven siger, at du selv har vedligeholdelsespligten for låse og nøgler, så har Balder som et led i vores service valgt at påtage sig både udgiften og arbejdet med skift af batterier i Salto Neo-låsen på din dør.
 

Skal jeg være hjemme for at få skiftet batteri i Salto Neo-låsen?

Det er kun den dag, hvor Salto Neo-låsen skal installeres på din dør, at vi har brug for adgang til din lejlighed. Efter installeringen behøver du ikke at være, når vi skifter batteri i din Salto Neo-lås. Batteriet kan skiftes uden at låse døren op.
 

Hvad sker der, hvis Salto Neo-låsen går i stykker?

Hvis Salto Neo-låsen mod forventning går i stykker, så skal du kontakte Balders Kundeservice på telefon 55 55 07 07, ligesom du ville gøre, hvis fx en fysisk nøgle knækkede i låsen. Balders vagt-leverandør vil blive tilkaldt for at om nødvendigt at bore låsen op, og vi vil sætte en ny Salto Neo-cylinder på din dør.
 

Kan Balder holde øje med, hvornår jeg kommer og går via Salto Neo-låsen?

Din Salto Neo-lås har en log, som slettes automatisk efter et begrænset antal dage. Denne log kan kun læses ved manuelt at montere ekstra udstyr på den fysiske lås. Det har Balder ingen interesse i at gøre uden dit ønske.
 

Hvad betyder Salto Neo-systemet for mine forsikringsforhold?

Overgangen til Salto Neo-systemet bør ikke have indflydelse på vilkårene hos dit forsikringsselskab, hvor du har din indboforsikring. Er du i tvivl om dine vilkår, skal du kontakte dit forsikringsselskab. 
 

Kan jeg sige nej til Salto Neo-systemet?

Låsesystemet er en del af ejendommens installationer, som du ikke selv frit kan vælge til eller fra. Du kan således ikke takke nej til omlægningen, ligesom du ikke må skifte låsen uden aftale med Balder.