Vil du flytte til en anden Balder-bolig? 


Vi er rigtig glade for, at du ønsker at flytte internt fra én bolig hos Balder til en anden. For at gøre det nemt for dig, har vi nedenfor samlet et kort overblik over processen og gældende vilkår. Vi står naturligvis klar til at hjælpe dig med det hele.

  • Skema til opsigelse samt ny lejeansøgning: Når din udlejningsagent har bekræftet, at du kan overtage den bolig, I sammen har kigget på, skal du udfylde skemaet, som du finderlængere nede på siden. I skemaet opsiger du din nuværende bolig og sender informationer til en ny lejekontrakt.

  • Lejekontrakt og opsigelse: Kort tid efter at vi har modtaget det udfyldte skema, vil vi sende dig en lejekontrakt med vilkår gældende for din kommende lejlighed samt opsigelsesbekræftelse på den bolig, du flytter fra.

  • Indflytningssyn: Når vi har modtaget den underskrevet lejekontrakt og registreret, at indbetalingen er gået ind på vores konto, vil din kommende administrator indkalde dig til et indflytningssyn via mail. Indflytningssynet vil senest blive afholdt d. 1. eller 15. i en måned. Falder d. 1. eller d. 15. i en weekend eller på en helligdag, vil indflytningssynet i stedet blive afholdt den førstkommende hverdag efter. Nøgler til lejemålet overdrages ved indflytningssynet.

  • Fraflytningssyn: Du vil også blive indkaldt til et fraflytningssyn, hvor du skal aflevere alle nøgler til boligen, du flytter fra. Efter fraflytningssynet har du nemlig ikke længere adgang til lejligheden. Hvis en eller flere nøgler mangler, er vi af hensyn til de kommende lejere nødt til at omlægge låsen, hvilket sker på lejers regning.

OBS: Hvis du udebliver fra fraflytningssynet, vil du blive pålagt et gebyr på 1.850,00 kr. Hvis ikke synet efterfølgende kan gennemføres, sådan at vi har 10 hele hverdage til istandsættelse jf. ovenstående, vil du blive opkrævet leje for de manglende dage. Læs i øvrigt mere om istandsættelse af boligen her: https://www.balder.dk/fraflytning

Depositum og forudbetalt husleje

Selvom du flytter internt hos Balder, hører depositummet og forudbetalt husleje til ét lejemål. Du skal altså betale nyt depositum, forudbetalt husleje og husleje til den nye bolig. Det er ikke muligt at flytte depositummet fra den ene bolig til den anden. Når der har været fraflytningssyn på boligen, du flytter fra, vil der blive lavet en flytteopgørelse, hvor du får evt. resterende depositum tilbage på din konto.
Flytteopgørelsen forventes at være klar inden for 6-8 uger fra frigørelsesdatoen og vil blive sendt via e-mail. 

Bindingsperiode

Du kan have en bindingsperiode på lejemålet, hvilket i så fald vil fremgå af din lejekontrakt. Informationen finder du øverst i §11, ligesom det her fremgår hvor lang din eventuelle bindingsperiode er. Såfremt du har 12 måneders bindingsperiode, skal lejemålet opsiges inden udløbet af den 9. måned, da de resterende 3 måneder, så vil være dit opsigelsesvarsel.

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål i bindingsperioden, vil vi selvfølgelig forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. I tilfælde af opsigelse i bindingsperioden, vil du skulle betale et genudlejningsgebyr, svarende til det mæglersalær, som Balder Danmark betaler til den eksterne mægler.

Ansøgningsskema

 

  • Skema til intern flytning: Du kan downloade skemaet og udfylde det digitalt, eller printe det ud, udfylde, indscanne. Herefter kan du sende det retur til den udlejningsagent, som du har kontakt med, eller komme forbi og aflevere det på vores hovedkontor. Download ansøgningsskemaet her.
  • Husdyrtilladelse: Det er desuden muligt, at ansøge om husdyrtilladelse i alle vores lejemål. Du kan krydse af i ansøgningsskemaet om du ønsker dette skema tilsendt, men du kan naturligvis også downloade det her.

Eksempel på en intern flytning.

Du overtager ny bolig d. 1. marts. Du kan vælge også at fraflytte d. 1. marts, men så skal du naturligvis flytte ind og ud samme dag og skal både nå at flytte dine ting og rengøre boligen. Ønsker du at have nogle uger at flytte i, skal du notere din fraflytning til at være d. 15. marts. Som fraflytter betaler du altid for istandsættelsesperioden efter din fraflytning, men fordi du flytter internt hos Balder, vil vi frigøre dig allerede 14 dage efter din fraflytning (frigørelsen bliver d. 1. eller d. 15. i måneden, du kan altså ikke frigøres f.eks. d. 25.)
Da du flyttede ind i den bolig, du nu skal flytte fra, betalte du højst sandsynligt en periodes forudbetalt husleje. Den forudbetalte husleje vil blive brugt i den sidste periode, du hæfter for boligen.
Har du ikke betalt en periodes forudbetalt leje, da du flyttede ind, skal du naturligvis betale husleje frem til din frigørelse. Du kan se, om du har betalt forudbetalt husleje i din lejekontrakt på side 2 under § 4.

Bemærk venligst at ved tilfælde af at datoerne er lørdage eller helligdage, kan eksemplerne ikke nødvendigvis bruges. Der skal altid bruges 10 hverdage til istandsættelse af den bolig, du flytter fra.

Forskellige afdelinger vil hjælpe dig

Ved en intern flytning hos Balder, er der flere afdelinger inde over processen.
Som udgangspunkt kan udlejningsagenten du har været i kontakt, med kunne hjælpe dig med spørgsmål om processen. Ved yderligere spørgsmål kan de forskellige afdelinger hjælpe med spørgsmål:

Opsigelse og indkaldelse til fraflytningssyn behandles af Balders kundeservice og kan kontaktes på kundeservice@balder.dk

Ny lejekontrakt behandles af Balders udlejningsafdeling og kan kontaktes på udlejning@balder.dk

Indflytningssyn bliver lavet sammen med enten din nye administrator, eller en administrator du allerede kender fra den ejendom du allerede bor i. Hvis du flytter fra én afdeling i Balder til en anden, får du højst sandsynligt en ny administrator. Du får din nye administrators oplysninger, når den nye lejekontrakt er faldet på plads. Flytter du fra én bolig til en anden i samme afdeling, kender du allerede din administrators oplysninger.