Privatlivspolitik

 

Den danske Balder koncern er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Balder ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger:
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

 • Vores kontor: Vesterbrogade 1E, 1620 København V
 • Via vores mail: persondata@balder.dk

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at bevare og opfylde eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske tiltag for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5.

Når vi er databehandler, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den instruks og de retningslinjer, der fremgår af databehandleraftalen, som er indgået med den dataansvarlige. Dette gælder f.eks. for projektet ”Torveporten”, der er et 50/50 joint venture mellem Balder og Nrep via joint venture selskabet Ejendomsselskabet Gl. Køge Landevej ApS, CVR-nr. 28702922, der ejer boligerne. Idet Balder forestår formidling af udlejning af boligerne i projektet indhenter Balder dine personoplysninger som databehandler på vegne af Gl. Køge Landevej ApS. Dine oplysninger behandles iht. denne privatlivspolitik.  

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

Hjemmesidebesøgende

I forbindelse med at du besøger vores hjemmeside, vil vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Ip adresser (ikke tilgængelige for balder)
 • Sprog
 • Køn
 • Alder
 • Demografi
 • Geografi
 • Interesser
 • Adfærd, nye og tilbagevende
 • Besøgstid


Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • Optimal brugeroplevelse af vores hjemmeside.
 • Målretning af annoncer.
 • Registrere oplysninger til brug for kontakt.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger vedr. hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig gennemgang.

Vi indsamler oplysningerne på følgende retsgrundlag:

Der er givet samtykke via vores kontaktformular og cookiebanner, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Balders legitime interesse, som er at kunne drive vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Potentielle lejere

For at du kan være potentiel lejer af en lejlighed/et lejemål hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, herunder for- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer


Vi indsamler personoplysninger om potentielle lejere til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller huskøb
 • Administration af din relation til Balder

Vi indsamler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • At kunne kontakte potentielle kunder/lejere vedrørende ledige lejligheder/lejemål.

Behandling sker på baggrund af at leve op til lejekontrakten, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.


Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med håndteringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder/lejere blive slettet efter aftalens ophør, eller når det ikke længere er relevant at have kontakt.

Oplysninger om potentielle kunder slettes 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

Kunde som er lejer af en lejlighed/et lejemål

For at du kan være kunde/lejer hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, herunder for- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • RKI-oplysninger
 • CPR/CVR-nr.
 • Nøglebriksoplysninger i form af logfiler og lejernummer
 • IP-adresse på telefon samt Unik ID for brugeren ved brug af Salto App


Vi indsamler personoplysninger om kunder/lejere til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse.
 • Administration af din relation mellem dig og Balder.
 • Benyttelse af dørtelefonsystem.Benyttelse af nøglebrikssystem.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af lejekontrakten, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, f.eks. i lejeloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c.
 • Vores legitime interesse, som er administration af lejeforholdet, gør det nødvendigt at behandle disse personoplysninger. Vi forsikrer, at opfyldelse af den legitime interesse ikke vil gå udover dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.


Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Du har modtaget et oplysningsdokument i forbindelse underskrivelse af din lejekontrakt, hvor behandlingen af dine oplysninger er beskrevet nærmere.

Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationen er ophørt.

Hvis der offentliggøres udtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navne
 • Adresser
 • CVR-nr.
 • Titler


Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser hos dig
 • Administration af din relation mellem dig og Balder

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftale, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, i bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c.
 • Vores legitime interesse, som er administrationen og varetagelsen nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger. Vi forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

Oplysninger om leverandører slettes når garantien på købte produkter er udløbet eller aftale ophører.

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for Balder.

I relevante tilfælde anvender vi eksterne rekrutteringskonsulenter til at bistå os i processen, hvorfor dine oplysninger kan indsamles af dem på vores vegne, eller deles med dem.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 12 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Behandling af personoplysninger ifm. deltagelse i en konkurrence

Når du deltager i en konkurrence hos Balder Danmark, behandler vi oplysninger om dig med det formål at gennemføre konkurrencen, herunder udtrække, kontakte og offentliggøre vindere(n) af konkurrencen, og udlevere den vundne præmie. De personoplysninger, som vi behandler, er dine kontaktoplysninger, dvs. dit navn, e-mailadresse og telefonnummer, og det svar, som du evt. har afgivet i konkurrencen.

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at gennemføre konkurrencen. Vi mener desuden, at du har sammenfaldende interesser, da du selv har valgt at deltage i konkurrencen, og derfor har en interesse i, at behandlingen foretages, så konkurrencen kan gennemføres.

Oplysninger om vindere(n) af konkurrencen opbevares i 3 år fra afsendelse af præmien med henvisning til forældelseslovens regler. Oplysninger om de øvrige deltagere i konkurrencen slettes umiddelbart efter, at konkurrencen er gennemført.

Når vi benytter Facebook eller Instagram til en konkurrence, så giver disse medier mulighed for, at vi kan behandle visse oplysninger om dig, hvis du besøger, følger eller interagerer med Balder Danmark. Afhængigt af konkurrencen vil vi også behandle oplysninger om dit navn/profilnavn, og evt. kommentarer, opslag eller billeder, som du har postet.

Vores formål med behandlingen er hhv. at interagere med brugere og analysere, udvikle og forbedre vores markedsføringsmæssige eksponering på Facebook og Instagram, samt evt. at gennemføre konkurrencen, herunder udtrække, kontakte og offentliggøre vindere(n) af konkurrencen, og udlevere den vundne præmie.

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os på Facebook og Instagram og i at gennemføre konkurrencen.

Vi er fælles dataansvarlige med Meta Platforms Ireland Limited (”Meta” - ejer af Facebook og Instagram) for behandling af oplysninger om personer, som besøger, følger eller interagerer med Balder Danmark på Facebook og Instagram. Du kan læse mere om aftalen med Meta om fælles dataansvar her. Meta behandler også personoplysninger om dig til Metas egne formål, se Metas persondatapolitik her.

Vi har adgang til oplysningerne om dig, så længe du følger os på Facebook eller Instagram, eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv slette disse oplysninger. Metas opbevaring af personoplysninger om dig er beskrevet i Metas egen privatlivspolitik.

 

Øvrige oplysninger om behandling

 

Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring vores fysiske rammer, er der videoovervågning på udvalgte ejendomme. Vi vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig offentlig færdsel, vil vi registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de automatisk overskrives.

Vi behandler personoplysningerne efter følgende lovlige grundlag:

 • Overvågningen sker på baggrund af Balders legitime interesse, som er at sikre arbejdspladsens fysiske sikkerhed og til kriminalitetsforbyggende formål. Vores interesse vurderes at være legitim, da overvågningen tjener som et aktivt og proportionelt led i disse formål. Det vurderes, at den registreredes, dvs. dine, interesser og rettigheder ikke går forud for dataansvarliges legitime interesse. Behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige kan forfølge sin legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte vores kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig besked om det.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte os når som helst.

Brug vores kontaktoplysninger her: persondata@balder.dk, +45 55 55 07 07:

Oplysningstekst vedrørende Balder Danmark A/S’ behandling af dine oplysninger, når du tilmelder dig nyhedsbrevet

 • Det er Balder Danmark A/S som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet.

Hjemlen til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Vi sletter din mailadresse, hvis du afmelder nyhedsbrevet, og behandler således kun dine personoplysninger så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, sk. 1, litra e.

At du trækker dit samtykke tilbage vil dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, som foretages inden tilbagetrækningen af samtykket.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, hvilket fremgår nederst på siden.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger og eksterne leverandører mv. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til banker, inkasso, revisorer etc.

Vi anvender databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger. Vi prioriterer leverandører fra EU samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt i forhold til beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande 

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.  

 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med rekruttering, markedsføring mv. bliver overført til Facebook, Instagram og LinkedIn, som alle har hjemsted i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med anvendelse af Balders systemer såsom Outlook, Office 365 mv. bliver overført til Microsoft, som også har hjemsted i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med marketing samt cookies bliver overført til Google, USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve bliver overført til Mailchimp (The Rocket Science Group), som også har hjemsted i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på 

persondata@balder.dk, +45 55 55 07 07

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier Facebook, Instagram og Linkedin som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.
 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til vores kontaktoplysninger persondata@balder.dk, +45 55 55 07 07:

 • opnå indsigt i din personoplysninger,
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger,
 • få slettet personoplysninger om dig selv,
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig,
 • gøre indsigelse mod behandlingen, og
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på persondata@balder.dk, +45 55 55 07 07. 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.