Markante ejendomsaktører går sammen om ESG-indsatsen

Pressefoto

Fra venstre: Christian Nielsen, director og head of ESG hos Thylander, Christian Bruun, ESG & bæredygtighedschef hos AKF, og Jonathan Leonardsen, bæredygtighedsansvarlig hos Balder Danmark

En ny, gratis og open source ESG-rapporteringsskabelon til hele ejendomsbranchens værdikæde skal sikre, at ESG-rapporteringen i ejendomsbranchen i fremtiden bliver transparent, konkret og sammenlignelig. 

En række af ejendomsbranchens førende aktører er gået sammen om at etablere en gratis, open source ESG-rapporteringsskabelon til hele ejendomsbranchens værdikæde. Projektet hedder Real ESG – The Real Estate Reporting Framework, og projektet skal sikre, at rap-porteringen i ejendomsbranchen bliver transparent, konkret og sammenlignelig.

Bag projektet står AKF, Balder Danmark, BUILD, Danica Ejendomme, Danske Bank, DEAS, Deloitte, Djøf Advokat, EjendomDanmark, Molio, Realkredit Danmark, Simiab og Thylander med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

”Vi skal reducere vores klimaaftryk og sikre en sund social udvikling. Derfor er vi nødt til at have ensartede metoder for at opgøre det. Vores aftryk som branche er stort, men når vi rykker os samlet, som i det her projekt, kan vi gøre en stor forskel”, fortæller Jonathan Leo-nardsen, bæredygtighedsansvarlig hos Balder Danmark.

Ambitionen er, at aktørernes udledninger, reduktioner og øvrige datapunkter opstilles, bereg-nes og formidles på den samme måde. Det er nemlig først, når aktørernes indsats kan benchmarkes, at der opstår sund konkurrence om at reducere klimaaftrykket.
 

Et projekt til gavn for hele værdikæden

Rapporteringsskabelonen vil gøre det nemmere, hurtigere og billigere at udarbejde en ambiti-øs ESG-rapport, så hver aktør ikke skal bruge tid, penge og energi på at skabe sin egen rapporteringsskabelon. 

”En standardiseret ESG-rapportering er nøglen til at drive forandring i branchen. Med en fæl-les referenceramme kan vi øge gennemsigtigheden, sammenligne data og dele viden, hvilket kan lægge pres på os selv, men også på vores værdikæder og samarbejdspartnere i arbej-det mod en mere bæredygtig bygge- og ejendomsbranche”, udtaler Christian Gjessing Bruun, ESG & bæredygtighedschef hos AKF.

Projektets fokus er særligt ensartede datapunkter, som gør det nemt for ejendomsselskaber-ne at rapportere ESG-indsatsen, og enkle definitioner, så ejendomsselskaberne bruger iden-tiske beregningsprincipper.

Projektets primære målgruppe er ejendomsbesidderne, men målet er, at projektet bliver prak-tisk anvendeligt for hele ejendomsbranchens værdikæde, bl.a. developere, entreprenører og rådgivere.

Derfor vil projektholdet også samarbejde med relevante organisationer, eksperter og bran-chefolk om udviklingen af værktøjerne.

”ESG-data er allerede vigtig og bliver endnu vigtigere i fremtiden. Långivere, investorer og øvrige stakeholders har nemlig sunde, berettigede og ambitiøse forventninger til ejendoms-branchens ESG-data. Derfor er det også oplagt, at vi samarbejder om at udvikle en open source-rapporteringsskabelon, som hele branchen får glæde af, og som medvirker til at gøre ESG-data sammenlignelig”, lyder det fra Christian Haaber Westergaard Nielsen, director og head of ESG hos Thylander.

Det forventes, at første del af projektet udgives primo 2024 via EjendomDanmark og Molio.

(Opdateret 27.02.24: Find værktøjet her)