Vedligeholdelse af dit afløb

 

Vask

Sådan vedligeholder du dit afløb

Undgå problemer med tilstoppede vaske, lugtende afløb og skader på kloakledningerne. Læs her, hvad du selv kan gøre, og hvad du skal overlade til de professionelle.

Afløbssystem

Med jævnlig vedligeholdelse og lidt omtanke kan du sørge for, at afløb fra vaske og gulvafløb fungerer upåklageligt og ikke forårsager problemer længere ude i systemet. Opstår der problemer med selve kloakledningerne, er der ikke så meget, du selv kan gøre, her må fagfolkene til.

Sådan forebygger du tilstoppede afløb

 • Det er især køkkenvasken, der er meget udsat. Fedt og madrester af forskellig slags sætter sig hurtigt og kan tilstoppe vandlås og afløb.
 • I badeværelset er håndvasken og afløbet fra gulvafløbet i brusekabinen udsat for en blanding af sæbe og hår m.m., der også hurtigt kan danne en stoppende masse. Sammenblanding kan give lugtgener.
 • Det bedste, du kan gøre er, at tænke på hvad du skyller ud i afløbene. Ud over det organiske materiale (fedt, madrester mm.), der stopper, vil sand, jord og diverse stoffer slide unødigt på rørene.
 • Køkkenvasken er forsynet med en effektiv si, der stopper så mange madrester som muligt.
 • Undgå også at smide bind, vat, kattegrus og andet affald i toilettet. Maling, olie og kemiske stoffer må heller ikke hældes i afløbene. Ud over at belaste miljøet vil det også nedbryde rørene.
 • En effektiv metode til at forebygge propper i afløbet under håndvaske på er, at hælde en kedel næsten kogende vand i vasken én gang om ugen.

Skal jeg bruge kemisk afløbsrens?

Som udgangspunkt nej. Såfremt førnævnte metode med næsten kogende vand eller andre metoder ikke virker, bør du tage kontakt til Balders kundeservice.

Sådan renser du hånd- og køkkenvask

Har du problemer med en vask, kan kogende vand i de fleste tilfælde løse problemet. Kogende vand dræber de fleste bakterier og forebygger, at afløbet stopper til. Rens gerne hånd- og køkkenvask 1 gang om ugen eller som minimum 2 gange om måneden.

 • Hæld 2 kedler næsten kogende vand igennem vaskens afløb.
 • Fjern hår og skidt fra afløbet.
 • Rens afløbet så langt ned som muligt.
 • Brug universalrengøring og en svamp eller børste. Rengør vaskens prop og rist.
 • Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger. Vandlåsen sidder under vasken, hvor røret bukker. Den kan skrues af uden brug af værktøj. Mindre alvorlige tilstopninger kan du ofte klare med svupperen, men hjælper den ikke, kan det være nødvendigt at skille vandlåsen under vasken ad. Det er ikke særligt svært, men det kan godt være lidt ulækkert, så brug gummihandsker og stil en spand under til at opfange vandet. Installationerne på rør og vandlås er plast og nemme at skille ad uden brug af værktøj. Når du skal samle vandlåsen igen, skal du være omhyggelig og sikre dig, at den er tæt, inden du skyller efter med varmt vand. Sidder tilstopningen længere ude i afløbet, er midlet en lang fjeder kaldet en rensesplit, der presses ned i røret og drejes rundt, således at den fjerner propper og belægninger.

Sådan vedligeholder du gulvafløbet

Det gælder primært afløb, der benyttes hyppigt, f.eks. i badeværelse, hvor der er koblet vaskemaskine til afløbet.

Gulvafløb kan være skyld i lugtgener. Lugtgenerne kommer fra bakterier, som lever af hår-, skæg- og sæberester, der sætter sig i afløbet eller i de ledninger, der fører hen til afløbet. Med en månedlig rensning af afløbene minimerer du dog risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger.

 • Fjern risten. Risten er sandsynligvis fastgjort med skruer, som skal skrues af, inden du kan få adgang til afløbet.
 • Tag afløbsskålen op. Rens den, og spul med vand. Eventuelle hårrester fjernes og smides i skraldespanden - ikke toilettet.
 • Rens afløbet med vand og sæbe og brug evt. en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruseslangen og spul.
 • Rens vandlåsen på samme måde som afløbet. Vandlåsen er som regel placeret maksimalt 50 cm under gulvet og kan renses fra gulvet.
 • Slut af med at hælde kogende vand i afløbet, inden du monterer risten.

Hvis du selv uden held har forsøgt at rense afløbet, kan det være nødvendigt at kontakte Balders kundeservice. Ved akutte tilfælde uden for telefon tid kontakt Balder Akut.