Du er her

Historie

Vi har været på en utrolig spændende rejse siden starten af 2005. Det er vores forhåbning, at de næste 10 år bliver mindst lige så spændende, lærerige og begivenhedsrige.

2005

 • Fastighets AB Balder dannes af det børsnoterede selskab Enlight AB i juni.

 • I løbet af året erhverver Balder 21 ejendomme, og ved årets udgang ejer selskabet en ejendomsportefølje på 53 ejendomme til en værdi af 2,7 mia. SEK.

2006

 • Fastighets AB Balder gennoteres på Stockholmsbørsens O-liste.

 • Selskabets organisation opbygges med hovedkontor i Gøteborg og regionskontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmø.

 • I løbet af året erhverves 75 ejendomme, og ved årets udgang ejer Balder 128 ejendomme til en værdi af 7,0 mia. SEK.

2007

 • Balder rendyrker sin ejendomsportefølje gennem salg af 29 industri- og lagerejendomme til Corem Property Group AB, hvor Balder bliver storejer. Ved årets slutning ejer selskabet 121 ejendomme til en værdi af 6,8 mia. SEK.

 • Gennem de associerede selskaber Tulia AB og Akroterion Fastighets AB erhverves ejendomme i Stockholm.

2008

 • Balder erhverver 10 ejendomme og afhænder ni ejendomme.

 • Pr. 31. december ejer Balder 122 ejendomme til en bogført værdi på 7,1 mia. SEK.

2009

 • I løbet af året erhverves Din Bostad Sverige AB og selskabets 310 boligejendomme.

 • Balder satser på vedvarende energi ved at investere i seks vindkraftanlæg med en normal årsproduktion på ca. 23.000.000 kWh.

 • Pr. 31. december ejer Balder 419 ejendomme til en bogført værdi på 12,7 mia. SEK.

2010

 • I løbet af året erhverves 31 ejendomme, og 18 ejendomme afhændes. 

 • Antallet af aktionærer stiger med mere end 50 procent i løbet af året og udgør ved årsskiftet ca. 4.900.

 • Pr. 31. december ejer Balder 432 ejendomme til en bogført værdi på 14,4 mia. SEK.

2011

 • Den nye aktietype præferenceaktier udstedes. Udstedelsen beløber sig til 1 mia. SEK.

 • Balder erhverver 25 handelsejendomme fra Catena AB, der sælges til et nyetableret samarbejdsselskab med PEAB.

 • Satsningen på vedvarende energi fortsætter. I løbet af året erhverves yderligere to vindkraftanlæg, og i alt ejer Balder ved årsskiftet 10 vindkraftanlæg med en beregnet produktionskapacitet på ca. 25 GWh.

 • I løbet af året stiger antallet af aktionærer med 67 procent og udgør i alt 8.200 ved årsskiftet.

 • Pr. 31. december ejer Balder 433 ejendomme med et udlejningsareal på 1.408 tkvm til en bogført værdi på 17,6 mia. SEK.

2012

 • I løbet af året erhverves 14 ejendomme, og 6 ejendomme afhændes.

 • Balder erhverver boligejendomme i Danmark.

 • To millioner præferenceaktier udstedes til en værdi af 565 mio. SEK.

 • Pr. 31. december ejer Balder 432 ejendomme med et udlejningsareal på 1.543 tkvm til en bogført værdi på 22,3 mia. SEK.

2013

 • I november erhverver Balder selskabet Bovista Invest AB, der har 4.300 boliger og et samlet areal på 370.000 kvm til en værdi af ca. 2 mio. SEK. Sammen med Bovista-virksomheden gennemføres en nyudstedelse af 3.500.000 præferenceaktier, der øger egenkapitalen med 1.138 mio. SEK. 

 • I fjerde kvartal indgås en totalentrepriseaftale om opførelse af 200 lejligheder i Ørestad i København, der har en værdi af ca. 400 mio. SEK, når de står færdige.

 • Pr. 31. december ejer Balder 498 ejendomme med et udlejningsareal på 1.969 tkvm til en bogført værdi på 27,5 mia. SEK.

2014

 • I løbet af året erhverver Balder 14 hotelejendomme. Erhvervelsen medfører, at Balder med sine 28 hoteller og 5.000 hotelværelser i porteføljen er en af Sveriges største ejere af hotelejendomme.

 • Balder erhverver i 2014 ejendomme for 7.059 mio. SEK. Alle salg udgør 1.114 mio. SEK, hvilket genererer et overskud på 144 mio. SEK. I løbet af året afhænder Balder alle tilbagekøbte aktier for 220 mio. SEK.

 • Antallet af aktionærer udgør 16.310.

2015

 • Balder køber 53 % af Sato, hvilket gør os til ejer af 23.000 lejligheder i Finland til en værdi af ca. 26 mia. SEK.

 • Collector AB (publ) børsnoteres den 10. juni 2015. Balders andel udgør 44,1 %.

 • 11 ejendomme (37), hvoraf 9 projektejendomme erhverves til en ejendomsværdi på 2.183 mio. SEK med et lokaleareal på ca. 70 tkvm.

 • 23 ejendomme (41) afhændes til en ejendomsværdi på 1.613 mio. SEK med et areal på ca. 108 tkvm.

2016

 • Balder fortsætter med at udvide sin ejendomsportefølje i Norden og erhverver sin første ejendom i Norge. 

 • I Sverige erhverver Balder en portefølje med handelsejendomme til en værdi af 4,2 mia. SEK fra Anders Hedin Invest AB.

 • 116 ejendomme (723 inklusive Sato Oyj) erhverves til en ejendomsværdi på 11.342 mio. SEK (28.660).

 • 71 ejendomme (23) afhændes til en ejendomsværdi på 1.990 mio. SEK (1.613).