Delårsrapport januar-juni 2019

 

Hovedkontor for Fastighets AB Balder i Göteborg på Park 49

Delårsrapporten for januar-juni 2019 er nu tilgængelig.

Download pressefoto
  • Profit fra ejendomsadministration henført til moderselskabets aktionærer udgjorde 1.911 mio. SEK (1.485) svarende til en stigning pr. aktie med 29% til 10,61 SEK (8,25).
  • Langfristet indre værdi udgjorde SEK 300,42 pr. aktie (246,51)
  • Lejeindtægterne udgjorde 3.663 mio. SEK (3.217)
  • Resultat efter skat henført til moderselskabets aktionærer udgjorde 2.621 mio. SEK (3.869) svarende til 14,56 kr. pr. aktie (21,49)

Periodens resultatforvaltning udgjorde 2.159 mio. SEK (1.763). Resultatet af ejendomsforvaltning, der henføres til moderselskabets aktionærer, er steget med 29% og udgjorde 1.911 mio. SEK (1.485) svarende til 10,61 SEK pr. aktie (8,25). Forvaltningsresultatet inkluderer associerede virksomheder med 401 mio. SEK (311).

Periodens resultat efter skat udgjorde 2.966 mio. SEK (4.355). Årets resultat efter skat, der henføres til moderselskabets aktionærer, udgjorde 2.621 mio. SEK (3.869) svarende til 14,56 SEK pr. aktie (21,49). Resultat før skat blev påvirket af værdireguleringer for investeringsejendomme på 1.603 mio. SEK (3.003), værdireguleringer af rentederivater på -287 mio. SEK (-57) og resultat af kapitalandele i associerede virksomheder på 462 mio. SEK (406).

Download delårsrapport januar-juni 2019 på engelsk >

Download præsentation af delårsrapport januar-juni 2019 på engelsk >

 


 

For yderligere information, kontakt venligst
Administrerende direktør Erik Selin, tlf. +46 706 074 790 eller
Økonomidirektør Magnus Björndahl, +46 735 582 929

Dette er oplysninger, som Fastighets AB Balder er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning og loven om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev indsendt til offentliggørelse via agenturet for den kontaktperson, der er angivet ovenfor, kl. 08.00 CET den 17 juli 2019.

Fastighets AB Balder er et børsnoteret ejendomsfirma, som skal opfylde behovene hos forskellige kundegrupper for lokaler og boliger gennem lokal støtte. Balder's ejendomsportefølje havde en værdi på 129,2 mia. SEK (109,7) pr. 30. juni 2019. Balder-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Postboks 53 121, 400 15 Göteborg
Tlf .: +46 31 10 95 70
Corporate Identity nr. 556525-6905, registreret kontor Göteborg
balder.se