Bæredygtighed i Balder

Bæredygtighed i Balder


Hos Balder opfører vi selv vores ejendomme og varetager udlejning samt den efterfølgende forvaltning. Dette forpligter os til at tænke bæredygtigt hele vejen igennem.

Alle vores nye ejendomme certificeres efter bæredygtighedsordningen DGNB, som rummer høje krav til bæredygtighed.

På denne side fremhæver vi et udpluk af vores bæredygtige tiltag. Men først vil vi fortælle dig lidt om DGNB, og hvorfor vi har valgt netop den certificeringsordning som pejlemærke.

Hvad er DGNB?

DGNB er en internationalt anerkendt certificeringsordning, som bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljøet, sociale forhold og økonomien vægtes ligeligt. DGNB bygger desuden på FN’s definition af bæredygtighed.  

En certificering er i DGNB-regi en uvildig tredjepartsverificering af kvaliteten af et projekt. Det vil sige, at DGNB er et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i projektet. 

Læs meget mere om DGNB her

Hvorfor har vi valgt DGNB?

"Vi ønsker at skabe boliger og byrum, hvor der i høj grad er tænkt på beboernes trivsel og miljøet omkring dem. Vores vision er at give dig som beboer et hjem med gode rammer for fællesskab og livskvalitet. Derfor virker det meget naturligt for os at skabe projekter ud fra et DGNB-perspektiv,” fortæller vores adm. direktør, Flemming Joseph Jensen. 

Vi går op i din trivsel og sundhed

For os handler bæredygtighed i høj grad om vores beboeres trivsel og sundhed. I dette afsnit kan du læse om, hvad vi gør for at sikre dig en nem og tryg hverdag med glæde og fællesskab. 

  • Bidrager til tryghed

Vi sørger for, at du kan føle dig tryg og altid kan få den hjælp, du har brug for. Vi har fast personale ved alle ejendomme, så du aldrig skal løse uforudsete problemer på egen hånd. Vi har også en nattevagtsordning, hvor vagterne kommer forbi nogle af vores ejendomme i de sene aftentimer.

  • Gode rammer for leg og fællesskab

Vi skaber ideelle rammer for leg, afslapning og fællesskab ved alle ejendomme. Det kommer blandt andet til udtryk i gårdmiljøer, fælleslokaler og –faciliteter, beboerarrangementer og meget mere.

Vi bidrager til fællesskabet

Vi holder gerne arrangementer for vores beboere, da vi ved, at det bidrager til fællesskabet og livskvaliteten.
  • Fokus på nærområdet

Vi har ikke blot fokus på ejendommen men også området omkring, og bidrager til at skabe liv her. Det kan for eksempel være ved at bidrage til butikslivet, etableringen af grønne områder eller lignende. 

  • Vi lytter til dig

Vi bestræber os på at inddrage og lytte til vores beboere for eksempel via kundetilfredshedsundersøgelser og tilpasser vores fremadrettet arbejde herefter.

  • Det gode og sunde indeklima

Vi arbejder fokuseret på at skabe sunde hjem med et godt indeklima. Dette gøres bland andet ved hjælp af gode materialer, god ventilation og et godt dagslys.

Miljø og energiforbrug

Vi har et stort ansvar for at bidrage til, at bæredygtighed bliver inkorporeret i byggebranchen. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi arbejder med miljørigtige løsninger og et minimeret energiforbrug.

  • Gode materialer med lang levetid

Vores vision er at opføre kvalitetsejendomme, som holder langt ud i fremtiden. For at sikre dette vælger vi gode materialer med lang levetid og minimalt vedligehold.

  • Lavenergiprodukter skåner miljøet

I en stor del af vores boliger benyttes lavenergi produkter, som skåner miljøet. Vi arbejder også på at blive endnu bedre til at guide vores beboere i at minimere energiforbruget. 

  • Fokus på grøn energi

Vi bruger grøn energi ved de fleste ejendomme, som kommer fra solceller. I Sverige har vi desuden en hel vindmøllepark, som bidrager med grøn energi til nogle af vores ejendomme i landet.

  • Bæredygtig regnvandshåndtering

Vi sikrer en bæredygtig regnvandshåndtering ved en del af vores ejendomme, hvilket blandt andet kommer til udtryk i LAR-løsninger, som er forskellige måder at aflede regnvand lokalt på, genbrug af regnvand og begrønnede tagflader.

  • Øget fokus på affaldssortering

Vi arbejder med affaldssortering, både under opførelsen af ejendomme og i den efterfølgende drift. Fremadrettet vil vi også arbejde med genbrug, for eksempel planlægger vi at opføre genbrugsstationer ved nye ejendomme.