• Svensk site
  • English site
  • Sök

Forretningsidé

Balders forretningsidé er med lokal forankring at erhverve, udvikle og forvalte bolig- og erhvervsejendomme beliggende i områder med vækst og positiv udvikling. 

Overordnede mål

Balders virksomhed fokuserer på vækst og positive cash flows samt et forbedret forvaltningsresultat. I de respektive regioner skal selskabet opnå en position, der gør, at Balder bliver en naturlig partner for potentielle kunder.
 
Finansielle mål
Balders målsætning er at have et stabilt og godt afkast på egenkapitalen, samtidig med at soliditeten over tid skal være mindst 35 %, rentedækningsgraden mindst 2,0 samt belåningsgraden højst 55 %.
 
Operative mål
Med udgangspunkt i Balders strategi, overordnede mål og finansielle politik udarbejder Balder både kvantitative og kvalitative operative mål. Der opstilles både kort- og langsigtede mål. Målene er både finansielle mål og mål for miljø, kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed.
 
Udbyttepolitik
Da Balder i løbet af de nærmeste år vil prioritere vækst, kapitalstruktur og likviditet, vil udbyttet af stamaktierne være lavt eller helt udeblive. Udbyttet af præferenceaktien beløber sig til 20,00 SEK pr. år.

Strategi

Balder skaber værdi for ejerne, kunderne, medarbejderne og samfundet.
Dette gør Balder ved at:

  • opfylde og varetage vores kunders behov

  • have korte beslutningsveje 

  • omhyggeligt vælge omkostningseffektive forvaltningsløsninger 

  • holde et højt aktivitetsniveau i alle led

  • skabe vækst ved at investere i og udvikle ejendomme

  • være en langsigtet ejer, der baserer virksomheden på stabile cash flows og tilfredse kunder.