• Svensk site
  • English site
  • Sök

Grundkrav

  • Ansøgeren skal være myndig og over 18 år

  • Ansøgeren skal have en fast indkomst og skal dokumentere at være i beskæftigelse eller under uddannelse

  • Ansøgerens indtægt skal kunne dække udgifterne til lejemålet

  • Ansøgeren må ikke være registreret i RKI. Udskrift fra RKI fremsendes til administrator

Yderligere krav:

 
Lejlighederne skal anvendes til beboelse for lejerne med husstand, og lejeren/beboeren skal tilmelde sig hos Folkeregisteret. En virksomhed kan således ikke leje en lejlighed, såfremt lejligheden skal benyttes til mødevirksomhed og overnatning for virksomhedens ansatte og forretningsforbindelse. Lejlighederne må f.x. ikke lejes ud som ”håndværkerlejlighed”.
 
Såfremt en virksomhed lejer en lejlighed til brug for bopæl for en ansat hos virksomheden, skal virksomheden dokumentere, at virksomheden kan betale huslejen ved aflevering af årsrapport for de seneste 2-3 år. Endvidere indhentes udskrift fra CVR således, at det sikres, at det er en tegningsberettiget for virksomheden, der underskriver aftalen.

Antallet af voksne boende i et lejemål må ikke overstige antallet af beboelsesrum.