• Svensk site
  • English site
  • Sök

Her har vi samlet vores oftest stillede spørgsmål som berør dig som lejer. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål nedenstående eller ønsker personlig betjening, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 70 30 26 00 eller send os en mail på kundeservice@balder.dk

Jeg skal på udveksling i udlandet, må jeg fremleje min lejlighed?

Ifølge §70 i lejeloven må du gerne, under visse omstændigheder, fremleje dit lejemål i op til 2 år, så længe dit fravær er midlertidigt. Du bedes fremsende kopi af lejekontrakten med din fremlejetager til os. Du skal endvidere indsende dokumentation til os for, at dit fravær er midlertidigt.

Er det tilladt at have en kat, hund eller andet husdyr?

Som udgangspunkt er husdyr ikke tilladt i vores ejendomme.  Der kan dog søges husdyrtilladelse for at få lov til at holde et enkelt husdyr.

Hvis der er tale om en hund, er det ikke tilladt at have en hund hvis race er omfattet af Hundelovens forbudsordning. Når det gælder katte, er udendørs katte forbudte. 

Kontakt venligst kundeservice for ydereligere information vedr. husdyrtilladelse. 

 

Jeg skal flytte, hvordan opsiger jeg min lejlighed? 

Opsigelse af din lejlighed/parkeringsplads/opbevaringsrum skal sendes skriftligt ind til os.  Udfyld vores blanket for opsigelse som du finder her. Blanketten sendes pr. mail til kundeservice@balder.dk eller pr. post til vores hovedkontor.
 
Efter modtagelsen af din opsigelse vil vi behandle din sag og sende dig en bekræftelse som indeholder yderligere information vedr. din opsigelse.

Hvordan foregår det når jeg har sagt mit lejemål op?

I forbindelse med din opsigelse, vil du  modtage en bekræftelse af opsigelsen pr. post, hvori der står information vedr. opsigelsesperioden, flyttesyn og aflevering af lejemålet samt forsyn af lejemålet. I bekræftelsen har du fået en frist for at kontakte ejendomsinspektøren for at aftale en dato for fraflytningssynet. Såfremt vi ikke hører fra dig inden fristens udløb, vil vi indkalde dig til fraflytningssynet, der i såfald vil blive afholdt på et tidspunkt, som vi fastsætter. 

OBS! Hvis ejendomskontoret fastsætter en dato pga. manglende kontakt fra din side, kan datoen desværre ikke ændres. Derfor er det vigtigt at du selv tager kontakt til ejendomsinspektøren inden fristens udløb for at finde en dato der er belejligt for dig. 

Ved opsigelsen bliver lejemålet slået op på balder.dk under Boliglejemål. Hvis du har valgt at fremvise lejemålet selv, vil vi videregive dine kontaktoplysninger til potentielle lejere, som vil kontakte dig direkte. Du er forpligtet jf. lejelovens § 97 til at fremvise lejligheden til interesserede, efterhånden som de henvender sig. Har du valgt at overlade fremvisning til os, skal du aflevere en nøgle til ejendomskontoret tilhørende det lejemål du bor i, senest en uge efter modtagelsen af din opsigelse. Som lejer har du ansvar for at medvirke til at udlejer får lejemålet genudlejet rettidigt.

Endvidere skal du være opmærksom på at du hæfter for el indtil den dag du frigøres fra lejemålet. Ejendomsinspektøren giver besked til el-leverandøren herom, og derfor bedes du undlade at afmelde dig hos el-leverandøren. Såfremt du afmelder dig i din hæftelsesperiode, vil administrationen være nødsaget til at afvente slutopgørelsen fra el-leverandøren førend din flytteopgørelse kan udarbejdes til dig. 

 

Er det tilladt at fremleje sit lejemål?

Ifølge lejeloven må du gerne fremleje dit lejemål til beboelse i indtil 2 år så længe dit fravær er midlertidigt og skyldes for eksempel sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. I denne situation skal du  fremsende kopi af din lejekontrakt med  fremlejetager til os. Du skal endvidere fremsende dokumentation til os for, at dit fravær er midlertidigt.

Iføge lejeloven må du fremleje højest halvedelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Hvis du for eksempel lejer en 3-værelses lejlighed, må du højest fremleje 1 værelse til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum. 

Jeg har mistet mit indbetalingskort for husleje, hvordan kan jeg få et nyt? 

Vi ønsker at lejerne betaler husleje rettidigt og derfor hjælper vi gerne til. Mht. opkrævning og regulering af husleje forpligter lejeren sig til under hele lejeforholdet at være tilmeldt NETS (tidligere PBS). For at tilmelde dig betalingsservice skal du kontakte din bank og give dem oplysninger om PBS nr., debitornummer og PBS kundenummer. Disse oplysninger kan du finde på det første indbetalingskort, som du modtog i forbindelse med din første indbetaling af husleje.
 
Lejeopkrævninger udsendes via NETS med posten, når betalingen ikke er tilmeldt NETS til banken elektronisk. Hvis du, af en eller anden grund, ikke er tilmeldt NETS og ikke har modtaget dit indbetalingskort, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og helst inden forfaldsdatoen, som er d. 1. i måneden. 

Jeg ønsker at betale min husleje i gennem Betalingsservice, hvordan tilmelder jeg mig? 

For at tilmelde dig betalingsservice skal du kontakte din bank og give dem oplysninger om PBS nr., debitornummer og PBS kundenummer. Disse oplysninger kan du finde på det første indbetalingskort, som du modtog i forbindelse med din første indbetaling af husleje. 

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler min husleje rettidigt?

Huslejebetalingen er forudbetalt. Forfaldsdatoen er d. 1. i måneden. F.eks.: huslejen for april skal være betalt senest den 1. april. Hvis den 1. ikke er en hverdag udskydes forfaldsdatoen til den næstkommende hverdag. Leje m.v. er bringegæld. Det vil sige, at såfremt du ikke har modtaget indbetalingskort inden forfaldsdatoen, skal du selv sørge for, at huslejen indbetales rettidigt.
 
Hvis huslejen ikke betales til tiden, sender vi en rykkerskrivelse. Hvis huslejen fortsat ikke betales inden fristen i rykkerskrivelsen, kan lejeaftalen blive ophævet. 

Hvorfor er det nødvendigt at jeg tegner en indboforsikring?

Ulykker som, for eksempel indbrud og brand, kan ske for hvem som helst. Som lejer kan du endvidere blive erstatningspligtig for skader, du har forårsaget i ejendommen. Derfor er det godt at have en indboforsikring når skaden er ude. Sørg for at du har en gyldig forsikring og at forsikringssummen er stor nok. Har du ingen forsikring, bør du straks tegne en. 

Jag har ingen røgalarm i mit lejemål, hvordan skaffer jeg en? 

Det er meningen at alle lejemål er udstyret med røgalarm. Hvis dit lejemål, af en eller anden grund, mangler en røgalarm, bedes du ringe eller skrive til kundeservice eller henvende dig personligt til det nærmest ejendomskontor.
 
Hvis røgalarmen giver gentagende kort bip-lyd, er det signal om, at batteriet skal skiftes. Som lejer er du ansvarlig for at skifte batterierne i samtlige røgalarmer tilhørende lejemålet.

Hvorfor må jeg ikke stille noget i trappeogangen?  

Private genstande må ikke placeres i fællesopgange eller andre fællesarealer. Disse genstande giver en øget risiko for brand, forhindre flugtveje og hindrer adgang for redningstjenester. Barnevogne og cykler skal opbevares privat eller i de områder beregnet til opbevaring af barnevogne og cykler.

Der er noget galt med mit lejemål, hvordan anmelder jeg dette? 

Ting, der tilhører boligen går af og til i stykker. I så fald skal du straks ringe til os, så skaden ikke forværres. Henvend dig telefonisk eller skriftligt til kundeservice eller personligt til ejendomskontoret.
 
Ved akutte situationer uden for kundeservice og ejendomskontorets åbningstid, kontakt vores akutserviceselskab. Her kan du læse, hvad der betragtes som akut. 

Jeg har skadesdyr i min bolig, hvordan kommer jeg problemet til livs?

Hvis du får skadedyr som eksempelvis møl, væggelus eller lignende, skal du straks kontakte os, så skadedyrene ikke spreder sig. Du kan nemt komme i kontakt med os via  kundeservice på 70 30 26 00 eller kundeservice@balder.dk. Du er også velkommen til at kontakte dit ejendomskontor.

Min bolig føles koldt, er der noget galt? 

Indendørs temperaturen skulle gerne ligge mellem 20–22 grader. Radiatorerne styres ved at regulere temperaturen på termostaten, som sidder på radiatoren. Varmekilden for nye byggerier er et fjernvarmeanlæg tilsluttet radiatorer/gulvvarmesystem med termostater. Da der er tale om lavenergihuse, hvor fremløbstemperaturen er lav, kan det føles lavere end man måske normalt er vant til. Varmen i radiatorerne samt gulvvarme styres af udetemperaturen via følere. Selve anlægget er dimensioneret til at varme lejlighederne op til ca. 20-22 grader med tilskud fra den ”gratis varme”, som afgives af solindfald, mennesker, TV, lys mv. At radiatorerne ved, fx solindfald kan være kolde, skyldes blot, at termostaterne virker som de skal.

Min nabo holder larmende fest, hvor kan jeg sende en klage til?

Hvis du føler at din nabo forstyrrer dig, er det altid bedst at du forsøger at tale med din nabo omkring dette. Det plejer at løse problemet i de fleste tilfælde. Hvis du efter samatale med din nabo stadig oplever gener, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 70 30 26 00 eller kundeservice@balder.dk.
 
Ejendomsadministratoren vil kontakte naboen for at gøre dem opmærksom på sagen og dermed give dem en chance for at rette op på dette.

Må jeg male væggene i min bolig?

Du er velkommen at male væggene en anden farve. Husk dog, at lejemålet skal leveres tilbage i samme stand som da du modtog det. Du kan blive erstatningsansvarlig til at bringe lejemålet tilbage til den oprindelige stand, når du fraflytter, hvis ikke du udfører arbejdet på håndværksmæssig korrekt vis. Lejlighedens oprindelige farvepalet kan findes i beboermappen leveret til dig ved indflytningssynet.

Må jeg grille på min altan/terrasse?

Der er noget hyggeligt ved at grille når vejret byder på det. Men man skal altid sørge for at sikkerheden er i orden. Det er kun tilladt at bruge gas eller elektrisk grill og grillen skal placeres på ikke brandbart underlag samt stilles længst væk for bygningens facade. Brug af grill o. l. skal herudover ske under iagttagelse af gældende lovgivning, samt største agtpågivenhed i forhold til: brandfare, tilsodning og gener af naboer.

Må jeg installere vaske-/opvaskemaskine?

I de fleste lejligheder er det muligt at installere din egen vaske-/opvaskemaskine. Du skal søge installationstilladelse, som altid er påkrævet af hensyn til forsikringsforhold og fås hos ejendomskontoret. Kontakt ejendomskontoret for yderligere vejledning om regler for korrekt installation. Husk, at du som lejer, er ansvarlig for din vaske- og opvaskemaskine. Er maskinen installeret forkert, kan det forårsage store gener for hele ejendommen. Bemærk: Der skal være drypbakke under opvaskemaskinen.

Hvordan sørger jeg for at få et godt indeklima i min bolig?

God ventilation er en forudsætning for et godt indeklima. Der skal være balance mellem ind-og udsugning. Når der suges luft ud af en bolig, skal denne erstattes af ny luft. Dette sker ved indblæsning via riste monteret i værelser og stue. Disse riste må ikke tildækkes eller på anden måde udstoppes, da indblæsningen i lejlighederne i givet fald ikke vil fungere.
 
Herudover bør suppleres med et par kortvarige (ca. 10 minutter) udluftninger pr. døgn.
 
Det er naturligt, at der ved indblæsning og udsugning sætter sig partikler rundt om ventilen. Det er et led i den normale rengøring og vedligeholdelse, at disse skal tørres af ca. en gang om måneden.
 
OBS! I nybyggerier skal du være opmærksom på, at ventilerne ikke må justeres, da de er forudindstillede. Ventilerne skal altid forblive i samme forudindstillede position, da det ellers vil få konsekvenser for egen bolig og de øvrige boliger i opgangen.

Er det tilladt at udleje sit lejemål ud gennem tjenester, som formidler korttidsudlejning som for eksempel Airbnb?

Det er blevet mere sædvanligt at leje sit hjem ud gennem tjenester, som formidler korttidsudlejning som for eksempel Airbnb. Men at udleje dit lejemål på uge- eller dagsbasis er i strid med din lejeaftale og i strid med lejeloven. Du skal være opmærksom på, at ulovlig fremleje af det lejede herunder aftaler gennem Airbnb, vil kunne medføre, at udlejer ophæver din lejeaftale.