• Svensk site
  • English site
  • Sök

Intet varer evigt, heller ikke når det gælder bolig. Hvis du flytter fra vores ejendom, ønsker vi dig held og lykke og håber vi ses igen.
Nedenfor har vi lavet en oversigt over nogle ting som er vigtige at overveje inden din fraflytning.

Opsigelse af lejeaftale

Det er en god ide at kontakte os i god tid inden du flytter. Jf. §11 i lejekontrakten, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel, hvor du skal fraflytte lejemålet senest 10 arbejdsdage inden afslutningen af opsigelsesperioden mht. istandsættelsen af lejemålet. Ønsker du at vi genudlejer til en anden dato end din normale opsigelse, skal vi aftale en præcis fraflytningsdato, som skal ligge 10 arbejdsdage inden den 1. eller 15. i måneden.
 
For at kunne være gældende fra d. 1. i måneden, skal vi have opsigelsen i hænde inden udgangen af den foregående måned. For eksempel, siger du dit lejemål op d. 31. januar, vil din 3-månedersopsigelsesperiode gælde fra d. 1. februar til og med d. 30. april med fraflytning senest 10 arbejdsdage fra d. 30. april. Siger du derimod dit lejemål op d. 4. februar, vil din opsigelse først træde i kraft d. 1. marts og slutte d. 31. maj. Jf. §11 i lejekontrakten, hæfter lejeren for lejemålet i hele perioden, inklusiv istandsættelsesperioden. I det omfang udlejer indgår ny lejeaftale med en anden lejer, vil udlejer naturligvis frigive dig fra dine forpligtelser, jf. lejeaftalen.
 
Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt og kan ikke gøres per telefon. Udfyld opsigelsesskemaet og returnere den pr. mail til kundeservice@balder.dk eller pr. post/personligt til vores hovedkontor. Opsigelsesskemaet finder du på siden Blanketter. Bemærk venligst at alle personer på lejekontrakten skal skrive under opsigelsen. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi sende dig en bekræftelse pr. post.

Afmelding hos el-leverandør

Du hæfter for el indtil den dag du frigøres fra lejemålet. Ejendomsinspektøren giver besked til el-leverandøren herom, og derfor bedes du undlade at afmelde dig hos el-leverandøren. 

Såfremt du afmelder dig i din hæftelsesperiode, vil administrationen være nødsaget til at afvente slutopgørelsen fra el-leverandøren førend din flytteopgørelse kan udarbejdes til dig. 

Fremvisning af lejemålet

Når du har sagt dit lejemål op, skal lejligheden fremvises til interesserede parter. Du kan vælge at fremvise lejligheden selv, eller overlade det til os. I førstnævnte tilfælde kontakter potentielle lejere dig direkte, og du er forpligtet jf. lejelovens § 97 til at fremvise lejligheden til interesserede, efterhånden som de henvender sig. Overlader du fremvisningerne til Balder, slipper du for besværet. Vi vil fremvise lejemålet på forskellige tidspunkter (se nærmere i opsigelsesskemaet for den pågældende ejendom). Vi forsøger naturligvis at samle interesserede lejere, så vi ikke ulejliger dig unødigt.
 
Vælger du at overlade fremvisning til os, skal du aflevere nøgle til ejendomskontoret tilhørende den ejendom du bor i senest en uge efter indsendelsen af din opsigelse. Som lejer har du ansvar for at medvirke til at udlejer får lejemålet genudlejet rettidigt.

Fraflytningssyn

 
Ifølge §11 i lejekontrakten, skal lejemålet afleveres i samme stand som den var i, da den blev modtaget. Vurderingen af lejemålets tilstand bliver foretaget til fraflytningssynet. Her vil en ejendomsfunktionær inspicere lejemålet sammen med dig eller din repræsentant og en fraflytningsrapport vil herefter blive udarbejdet. Hvis lejemålet ikke bliver afleveret i samme tilstand som da du modtog det, vil Balder bestille istandsættelsesarbejde hos eksterne firmaer. I fraflytningsrapporten, vil der stå hvilke arbejder, der skal evt. udføres for din regning.
 
Ved opsigelsen, vil du modtage en bekræftelse af opsigelsen, hvori der vil stå en frist for at kontakte ejendomsinspektøren for at aftale en dato for fraflytningssynet. Såfremt vi ikke hører fra dig inden fristens udløb, vil vi indkalde dig til fraflytningssynet, der i så fald vil blive afholdt på et tidspunkt, som vi fastsætter. 

OBS! Hvis ejendomskontoret fastsætter en dato pga. manglende kontakt fra din side, kan datoen desværre ikke ændres. Derfor er det vigtigt at du selv tager kontakt til ejendomsinspektøren inden fristens udløb for at finde en dato der er belejligt for dig. 

Forsyn

Mht. istandsættelsen, er du velkommen til at indhente uvildigt tilbud fra andre firmaer. Du skal først kontakte ejendomskontoret for at aftale et forsyn. Derefter kan du indhente tilbud. Du er også velkommen til at bruge et andet firma end dét vi anvender. Du skal dog sørge for at arbejdet er udført inden fraflytningssynet, som skal afholdes senest 10 arbejdsdage inden afslutningen af din opsigelsesperiode. Ved samme lejlighed vil vi også gerne gøre dig opmærksom på, at du risikere for at hæfte for yderligere arbejde, i det tilfælde ejendomsfunktionæren vurdere noget af arbejdet utilstrækkeligt. 

Nøgler

Nøglerne skal afleveres ved fraflytningssynet. 

 

Blanketter
Kundeservice
Vores kontorer