• Dansk site
  • Svensk version
  • Mina sidor
  • Sök

Hvis der opstår et AKUT problem på ejendommen eller i dit lejemål udenfor viceværtens normale arbejdstid, kan du ringe til Balder Akut. 

Ved akut problem forstås:
· Udsivning/udstrømning fra vandrør eller utæt radiator med vandskade til følge
· Tilstoppet faldstamme med vandskade til følge
· Opstået vandskade som kan forårsage skade på andre bygningsdele
· Strømsvigt ved lynnedslag m.v. (lejer bedes selv undersøge om sikringer virker)
· Brand på ejendommen med skader på bygninger til følge.
· Afløbsinstallationer svigter (lejer bedes selv afhjælpe tilstoppede toiletter og afløb)
· Tagkonstruktion bliver utæt – beskadiget tag
· Udefrakommende nedstyrtende genstande, der forårsager eller risikerer at forårsage skade på ejendommen 

Da håndværkertimer er dyre udenfor normal arbejdstid, er det vigtigt, at det kun er i AKUTTE situationer, at håndværkerne tilkaldes. I modsat fald vil det blive for EGEN regning. 

Ved skader omfattet af udlejers udvendige vedligeholdelsespligt afholder udlejer udgiften til Balder, såfremt skaden er at betragte som akut. 

Ved skader omfattet af beboerens vedligeholdelsespligt, afholder beboeren udgiften til
Balder. 

Balder Akut
Telefon: 26 24 81 64
Mandag-søndag 15:00-08:00

 

Akutte situationer

Balder Akut

Mandag-søndag 15:00-08:00
26 24 81 64